Badania słuchu przez smartfon

Badania przesiewowe słuchu u noworodków wykonywane są w Polsce od 12 lat. Od kilku lat takie badania Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzi wśród dzieci w wieku szkolnym.

 

W przypadku osób dorosłych postępujący niedosłuch nie zawsze zmusza chorych do przeprowadzenia niezbędnych badań. Człowiek adaptuje się bowiem do swoich problemów ze słuchem, a do specjalisty zgłasza się dopiero wtedy, gdy zaczyna mieć kłopoty ze swobodną komunikacją.

Wiele badań wskazuje, że w przypadku osób dorosłych okres między pierwszymi symptomami a wizytą u lekarza wynosi od 10 do 15 lat. W tym czasie niedosłuch z reguły się pogłębia, a wraz z nim nasilają się inne problemy. Stworzono więc badania, które są szybkie, proste, wiarygodne, łatwo dostępne i stosunkowo tanie.

Rozwiązanie przyniosła dynamicznie rozwijająca się telemedycyna, dająca pacjentom szansę na ocenę stanu słuchu bez konieczności zgłaszania się do specjalistycznego ośrodka, znajdującego się niejednokrotnie daleko od miejsca zamieszkania. Specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu opracowują nowatorskie testy słuchowe przeznaczone dla smartfonów.

Wstępne wyniki wskazują, że różnica w wyznaczanym za ich pomocą progu słyszenia a badaniami wykonywanymi na profesjonalnych audiometrach wynosi zaledwie 5–10 dB. Testy te wymagają jeszcze dopracowania. Ważne jest bowiem, aby dawały również możliwość wykrywania ośrodkowych zaburzeń słuchu (wynikających z nieprawidłowości w pracy ośrodków słuchowych w mózgu), gdyż często skorelowane są z nimi zaburzenia poznawcze..