NAJnowsza edycja raportu Grupy Kapitałowej LOTOS

Stabilny i zrównoważony rozwój oraz konsekwencja w realizacji strategii biznesowej stoją za świetnymi wynikami finansowymi i operacyjnymi Grupy Kapitałowej LOTOS osiągniętymi w 2018 roku. Właśnie ukazał się 10., jubileuszowy raport zintegrowany gdańskiego koncernu, w którym podsumowuje 2018 rok – prezentuje najważniejsze osiągnięcia biznesowe, a także analizuje swój wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.

LOTOS to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce, drugi co do wielkości producent paliw w naszym kraju, a także jeden z największych koncernów naftowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdańska rafineria jest przy tym jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych na naszym kontynencie.

Spółki LOTOSU od lat są liderem dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz transparentnej komunikacji z interesariuszami. To właśnie Grupa Kapitałowa LOTOS, jako pierwsza w Polsce, 10 lat temu opublikowała pierwszy raport zintegrowany łącząc praktykę raportowania danych finansowych z kwestiami społeczno-środowiskowymi.

NAJnowsza edycja raportu

W najnowszej publikacji, zatytułowanej „Konsekwentnie budujemy NAJ”, czytelnicy znaleźć mogą informację nt. kluczowych, innowacyjnych inwestycji LOTOSU, wdrożeń i badań mających na celu upowszechnianie w Polsce paliw alternatywnych, inicjatyw firmy wspierających rozwój społeczno-gospodarczy w środowiskach lokalnych oraz działań ograniczających negatywny wpływ działalności biznesowej na środowisko. Obok podsumowania minionego roku, raport skupia się również na perspektywach rozwoju Grupy na dynamicznie zmieniającym się rynku ropy.

Tytuł i idea przewodnia raportu nawiązuje do najnowszej kampanii wizerunkowej spółki – „NAJ nie bierze się znikąd”, w której główny nacisk położony jest na innowacyjność i jej koronny przykład – Niebieski Szlak – oraz na tworzący ją wspaniały zespół – nowatorskich, kreatywnych i ambitnych pracowników, którzy z pasją poszukują nowych rozwiązań.

Z każdą edycją raportu zespół LOTOS podejmuje starania, by informacje publikowane w raporcie przygotowywać w sposób przystępny i interesujący dla różnych grup odbiorców. W tworzenie tegorocznej publikacji zaangażowano interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS, którzy w specjalnie przygotowanej ankiecie decydowali, o jakich tematach chcieliby przeczytać w publikacji.

Zgodnie ze standardami i NAJlepszymi praktykami

Raport został opracowany zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI Standards), zaleceniami Parlamentu Europejskiego oraz wytycznymi International Integrated Reporting Council (IIRC). W raporcie uwzględniono także osiągnięcia Grupy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które spółki LOTOS starają się realizować w ramach Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.

Zgodnie z dobrą praktyką raport, podobnie jak poprzednie publikacje, został wydany wyłącznie w formie elektronicznej. Stanowi w ten sposób znaczące ułatwienie dla zróżnicowanych grup odbiorców oraz zapewnia możliwość korzystania z licznych funkcjonalności on-line, odpowiadających ich preferencjom. Wśród nich znajdują się m.in. samodzielne komponowanie wybranych treści, narzędzia społecznościowe pozwalające dzielić się informacjami z innymi odbiorcami oraz wyszukiwarka treści, ułatwiająca szybki dostęp do szczególnie interesujących zagadnień. Dodatkowo elektroniczna publikacja jest przyjazna dla użytkowników i środowiska, m.in. dzięki opcji ekologicznego wydruku i ułatwieniom dla osób słabo widzących.

Więcej: www.raportroczny.lotos.pl