Monitor ESG – zaledwie 8% badanych Polaków rozumie pojęcie ESG

Czterech na pięciu polskich respondentów (82%) uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku, wynika z globalnego raportu SEC Newgate ESG Monitor. Wśród najgorzej ocenianych branż w kontekście ESG znajdują się w Polsce: górnictwo i surowce (4.8), przemysł lotniczy (5.2) i przemysł chemiczny (5.2) Zaledwie 8% badanych stwierdziło, że dobrze rozumie termin ‘ESG’, a 22% co prawda słyszało o tym terminie, ale nie jest pewne, co dokładnie oznacza.

SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. Głównym celem raportu jest monitorowanie świadomości i zainteresowania kwestiami ESG, szczególnie w kontekście zachowań konsumentów, ich postrzegania działań rządów i firm oraz postaw i aktywizmu w kwestiach ESG. W tegorocznej edycji raportu po raz pierwszy badaniem objęto również Polskę.

– Druga edycja SEC Newgate ESG Monitor pokazuje, że działania w kwestiach ESG są koniecznością dla firm na całym świecie. ESG, pomimo globalnych problemów geopolitycznych, pozostaje kluczowym zagadnieniem naszych czasów. Ludzie, szczególnie młodsze pokolenia, oczekują, że środowisko biznesowe wykorzysta swoje zasoby i możliwości do wprowadzania pozytywnych zmian i rozwiązywania kluczowych problemów, takich jak zmiany klimatyczne i nierówności społeczne – powiedział Fiorenzo Tagliabue, założyciel i CEO Grupy SEC Newgate.

Ubiegłoroczny, inauguracyjny SEC Newgate ESG Monitor, uwidocznił rosnące oczekiwania społeczeństw wobec rządów i biznesu w kwestiach ochrony środowiska, spraw społecznych i lepszego regulowania ładu korporacyjnego (ESG). Tegoroczne wyniki odzwierciedlają natomiast obawy związane z wojną na Ukrainie, skutkami pandemii, rosnącymi cenami energii, dużym skokiem inflacji, a także rosnącymi kosztami życia.

Nieco mniej niż połowa (46%) wszystkich ankietowanych w ramach badania SEC Newgate ESG Monitor oceniła pozytywnie przyszłość swojego kraju. Wśród tych nieco pesymistycznych perspektyw globalnych widać wyraźne różnice między 12 badanymi krajami, przy czym Polacy są tu najbardziej pesymistyczni: 82% ankietowanych uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Jest to najwyższy negatywny wynik wśród wszystkich państw.

Więcej: https://oesg.pl/monitor-esg-zaledwie-8-badanych-polakow-rozumie-pojecie-esg/