COP 27 rusza 6 listopada w Sharm el-Sheikh w Egipcie

Tegoroczna Konferencja Klimatyczna ONZ odbywa się w Szarm el-Szejk, w kontekście ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie oraz kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie.

W obliczu narastającego kryzysu energetycznego, rekordowych stężeń gazów cieplarnianych i nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych COP27 dąży do zacieśnienia współpracy między krajami, aby zminimalizować ryzyka klimatyczne.

W trakcie COP27 podjęta zostanie kwestia finansowania „strat i szkód” poniesionych przez kraje znajdujące się na pierwszej linii frontu z kryzysem. Aby mogły poradzić sobie z konsekwencjami zmian klimatu musza otrzymać wsparcie finansowe, zwłaszcza kraje rozwijające się i o niskich dochodach. Negocjacje obejmą również dyskusje techniczne, na przykład w celu określenia, w jaki sposób kraje powinny praktycznie mierzyć swoje emisje, aby wszyscy mieli równe szanse.

Źródło: https://oesg.pl/cop-27-rusza-6-listopada-w-sharm-el-sheikh-w-egipcie/