Moje miasto bez elektrośmieci

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej z Bielan okazała się lokalnym liderem ogólnopolskiego programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. W ramach programu szkoła skutecznie zbierała elektrośmieci i zachęcała do oddawania zużytego sprzętu okolicznych mieszkańców. W zamian za zgromadzone punkty uczniowie i nauczyciele odebrali pomoce naukowe – tablicę, rzutnik i laptop – ufundowane z Funduszu Oświatowego, ustanowionego przez ElektroEko.

 

Uroczyste przekazanie pomocy edukacyjnych odbyło się 15 grudnia br. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, ich rodziny, nauczyciele i władze placówki oraz przedstawiciele ElektroEko i burmistrz dzielnicy Bielany.

141216_Uroczystosc_w_SP_nr_80_2– Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie wygrała podwójnie. Przede wszystkim uczniowie i nauczyciele przekonali mieszkańców dzielnicy, że pozbywanie się elektrośmieci jest korzystne dla środowiska i dla nich samych. Sukces przyniósł też bardzo wymierne rezultaty w postaci tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa, o które dzisiaj wzbogaciła się szkoła – zauważa Grzegorz Skrzypczak, Prezes ElektroEko. W Warszawie, w programie bierze udział ponad 260 szkół. Każda z nich ma możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego na bieżąco.

Szkołę chwali burmistrz dzielnicy Bielany Rafał Miastowski. – Taki wynik to naprawdę duże osiągnięcie. Tak wielki sukces programu, w którym bierze udział szkoła z Bielan nie byłby możliwy bez zaangażowania uczniów i nauczycieli. Gratuluję i dziękuję im wszystkim. Szczególnie gronu pedagogicznemu, na czele z dyrektorem szkoły Beatą Sinicyn. Ich entuzjazmem udało się zarazić okolicznych mieszkańców, którzy podczas zbiórek oddawali popsute lodówki, przestarzałe i już nieużywane telewizory, komputery, czy zapomniane i pochowane po szufladach telefony komórkowe. Cieszę się, że na terenie naszej dzielnicy organizowane są tego typu programy. Czekamy na kolejne szkoły, które zrealizują zgromadzone punkty – mówi Rafał Miastowski.

Jak zapracowali na ten sukces?

Renata Kucharska, nauczycielka SP nr 80, odpowiedzialna za koordynowanie działań w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” zwraca uwagę, że to konsekwentnie podejmowane aktywności pozwoliły osiągnąć sukces. – O szkolnych akcjach zbierania elektrośmieci informowaliśmy społeczność lokalną. Wiadomości pojawiały się stronie internetowej Dzielnicy Bielany i w „Naszych Bielanach”. W okolicznych blokach i przedszkolach oraz na osiedlowych tablicach ogłoszeniowych rozwieszaliśmy ulotki. Zorganizowaliśmy wewnętrzne konkursy ekologiczne, a podczas obchodów Dnia Ziemi odbywały się apele, podczas których zachęcaliśmy uczniów do zbierania ZSSE. Ponadto w szkolnym radiowęźle emitowaliśmy audycje poświęcone ZSEE. Te wszystkie działania przełożyły się na znakomity wynik, dzięki któremu odbieramy pomoce edukacyjne. To dopiero początek. Mamy już wybrane kolejne nagrody z katalogu i będziemy nadal zbierać elektrośmieci – mówi Renata Kucharska.

Jak zdobyć pomoce edukacyjne?

Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). W samej Warszawie udział w tym projekcie bierze aż 260 szkół podstawowych! A w Polsce ponad 3000.

W zamian za elektrośmieci, oddawane do dedykowanych punktów zbierania ElektroEko, szkołom przydzielane są kupony. Te z kolei przeliczane są na punkty, które placówki oświatowe mogą wymieniać na opłacane z Funduszu Oświatowego materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne m.in. tablice multimedialne, sprzęt sportowy, rzutniki czy też ławki, krzesła lub szafy – według potrzeb szkół. Co istotne, udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez szkoły, czy okolicznych mieszkańców.

Kupony mogą być zbierane nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale również przez ich rodziny, znajomych czy sąsiadów. Im mocniej społeczność związana z daną placówką edukacyjną zaangażuje się w zbiórkę elektrośmieci, tym większą liczbę kuponów otrzyma szkoła. To od mobilizacji społeczności lokalnej zależy więc, na jakim poziomie placówka edukacyjna będzie mogła korzystać z Funduszu Oświatowego.

Dlaczego to takie ważne?

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach) mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń. Następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Więcej: www.elektroeko.pl