#MnieToDotyczy – samobójstwa dzieci i młodzieży

Wystartowała niezależna kampania społeczna #MnieToDotyczy. Ma za zadanie zwrócić uwagę na problem rosnącej liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Każdy z nas może przyczynić się do powstrzymania plagi samobójstw.

W 2019 roku zamachów samobójczych dokonało 2177 osób w wieku 7-24 lat, o 304 osób więcej niż 2 lata wcześniej. Aż 458 osób nie udało się uratować. Może liczba byłaby mniejsza gdybyśmy mieli świadomość, że #MnieToDotyczy ?

W ramach akcji powstał spot wideo zwracający uwagę na najczęstsze myśli samobójcze i symptomy pogarszającego się stanu psychicznego. W filmie pojawia się apel o nielekceważenie niepokojących sygnałów u osób ze swojego otoczenia. Inicjatorką i organizatorką kampanii jest Karolina Roztocka, PR-owiec i działaczka społeczna.

Źródło: ngo.pl