Młodzi zgłębiają wiedzę o arbitrażu

Integracja młodszego pokolenia środowiska arbitrażowego, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i zdobywania praktycznej wiedzy o arbitrażu – to cel Arbitrażowego Forum Młodych, działającego przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W ramach Forum zorganizowano m.in. szereg spotkań z wybitnymi praktykami arbitrażu z zagranicy oraz dyskusji.

Forum jest adresowane do młodych. W społeczności prawniczej często uważa się, że granicą młodości jest wiek 45 lat. – Nie ustanawiamy jednak granicy wieku. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy czują się młodzi duchem lub młodzi w świecie arbitrażu – mówi mec. Marek Furtek, prezes SA przy KIG.

Forum nie ma sformalizowanych struktur. – Uważamy, że dzięki temu Forum może być elastycznym narzędziem do realizacji najróżniejszych inicjatyw. Młodość to kreatywność i takie właśnie ma być Forum. Zachęcamy jednak wszystkich zainteresowanym działalnością Forum do zapisania się do grona jego członków. Umożliwi to otrzymywanie bezpośrednio informacji o wydarzeniach organizowanych w ramach Forum, a także aktywne zaangażowanie w organizację nowych wydarzeń – podkreśla.

Arbitrażowe Forum Młodych to inicjatywa, która powstała w 2011 roku. Jej celem jest integracja młodszego pokolenia środowiska arbitrażowego, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i zdobywania praktycznej wiedzy o arbitrażu. W ramach Forum zostało zorganizowanych szereg spotkań z wybitnymi praktykami arbitrażu z zagranicy. Jego goścmi byli m.in. prof. Julian Lew, prof. Christoph Schreuer czy prof. Bernard Hanotiau. Zorganizowano też interaktywne warsztaty arbitrażowe skierowane do kandydatów na sekretarzy trybunałów arbitrażowych. Forum może poszczycić się także opublikowanym specjalnym wydaniem Biuletynu Arbitrażowego SA KIG pod tytułem „Młody Arbitraż”.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany w 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.