Młodzi Przedsiębiorczy zaprezentują swoje projekty

fot. Pixabay.com

Zbliża się finał tegorocznej edycji programu Młodzi Przedsiębiorczy. 12 zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski zaprezentuje projekty, które wyróżniły się kreatywnością i innowacyjnością.

Program edukacji ekonomicznej i na rzecz przedsiębiorczości – Młodzi Przedsiębiorczy, realizowany jest od 10 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma na celu budowanie postaw przedsiębiorczych i podnoszenie kompetencji finansowych młodzieży. Partnerem projektu są ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom.

– Mocno wierzymy w pasje i pomysły młodych stąd nasz udział w programie „Młodzi Przedsiębiorczy”. Takie inicjatywy dodają skrzydeł, uczą samodzielności, nie tylko finansowej. Dzięki nim zachęcamy młodych do wykorzystania drzemiącego w nich potencjału i rozwijania swoich pasji – mówi Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, patron programu Młodzi Przedsiębiorczy.

W ramach projektu uczniowie na dedykowanej platformie internetowej rozwiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a następnie realizują własny projekt z pomocą nauczycieli i mentorów. Program uczy oszczędzania, dysponowania i zarządzania pieniędzmi. Przekłada się to na rozwijanie takich umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczna realizacja przedsięwzięć.

– Co roku widzimy, z jaką chęcią młodzież podchodzi do realizacji wspólnych zadań. Cieszymy się, że możemy wspierać program, w którym uczniowie nie tylko wdrażają swoje pomysły na biznes, ale od początku działają w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju – dodaje Agata Tomaszewska, prezeska Fundacji ING Dzieciom.

W tym roku w programie udział wzięło około 800 uczniów z 76 szkół, pracujących w 144 zespołach oraz 77 nauczycieli.