Młodzi Polacy potrzebują szkoleń z zarządzania finansami osobistymi

55 proc. młodych osób (18-25 lat) twierdzi, że nigdy formalnie nie byli edukowani ani nie uczestniczyli w szkoleniach z zarządzania finansami osobistymi.

Jak pokazują wyniki badania IPSOS MORI przeprowadzonego na zlecenie grupy International Personal Finance, zaledwie 7 proc. Polaków w wieku 18-25 lat przyznaje się do braku poczucia pewności w sferze zarządzania finansami osobistymi. Wśród przedstawicieli pokolenia Zet przeważają osoby, które pozytywnie oceniają swoje kompetencje – aż 51 proc. deklaruje, że dzięki tym umiejętnościom dość pewnie gospodaruje swoimi pieniędzmi, a aż 12 proc. czuje się bardzo pewnie w obszarze finansów osobistych.

Jak pokazują wyniki badania, Zetki nie zawsze mają dostęp do rzetelnej i sprawdzonej wiedzy na temat zarządzania finansami. Aż 55 proc. z nich twierdzi, że nigdy nie odbyło szkoleń w tym obszarze. Z tego typu edukacji skorzystało 40 proc. młodych Polaków. Wiedzę w zakresie finansów najczęściej zdobywali w szkole – zadeklarowało tak 20 proc. respondentów. Zaledwie 13 proc. w zajęciach na ten temat uczestniczyło na uczelniach, a 6 proc. zostało przeszkolone w pracy.

– Z badania wynika, że 85 proc. osób, które doświadczyły edukacji z tego obszaru deklaruje, że czuje się pewniej w świecie finansów i efektywniej gospodaruje swoimi funduszami – podkreśla Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. – Można zauważyć, że respondenci wyżej cenią wiedzę, którą zdobyli w ramach edukacji niż przez inne, późniejsze doświadczenia np. już w trakcie kariery zawodowej – dodaje.

Wśród respondentów dużym zainteresowaniem cieszy się temat finansów osobistych. W tym obszarze chęć szkolenia deklaruje 43 proc. badanych, którzy nie spotkali się wcześniej z formalną edukacją na temat zarządzania pieniędzmi. Jedna na trzy osoby wyraziła zainteresowanie szkoleniami z zarzadzania domowym budżetem.

– Ponad połowa polskich Zetek wciąż nie została przeszkolona w zakresie zarządzania własnym budżetem, co może mieć negatywne przełożenie na podejmowane przez nich decyzje finansowe. Jednocześnie, młodzi, którzy brali udział w zajęciach z edukacji finansowej, doceniają ich wpływ na praktyczne umiejętności gospodarowania pieniędzmi. To pokazuje, że działania skierowane do tego pokolenia są niezwykle potrzebne – podkreśla Małgorzata Domaszewicz, kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Provident Polska. – Provident od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny Co z tym hajsem?!, w którym na temat codziennych decyzji finansowych wypowiadają się youtuberzy, będący w wieku swoich odbiorców i doskonale rozumiejący wyzwania, przed którymi staje pokolenie Zet – dodaje Małgorzata Domaszewicz.