Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach

Jak systemowo zarządzać biznesem, by podejmować działania proekologiczne i skutecznie reagować na kryzys klimatyczny? O tym będzie mowa podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września), w ramach panelu „Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach”.

Paneliści będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieją realne szanse na połączenie rozwoju biznesu i ochrony środowiska i czy – przewrotnie – kryzys klimatyczny może okazać się szansą na rozwój określonych gałęzi sektora komercyjnego. Dyskusję poprzedzi prezentacja Vitalija Andrusiaka, prezesa Karpackiej Eco Pasieki.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Márta Szigeti Bonifert – członek zarządu, przewodnicząca Grupy ds. Ekorozwoju Węgierskiego Forum Liderów Biznesu, Maria Kurowska – członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Bogusław Białowąs – prezes Banku Ochrony Środowiska S.A., Maria Fajger – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Florence Wijsbroek – przewodnicząca Bałkańskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju – BSDI z Bułgarii oraz Grzegorz Podlewski – wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Społeczna odpowiedzialność biznesu wykształciła się w efekcie doniesień o kryzysie klimatycznym i masowym zanieczyszczeniu środowiska. Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, odnotowano 30-procentowy wzrost podmiotów, które wdrażają działania zgodne z jego wskazaniami. Co więcej, ryzyka związane z kryzysem klimatycznym wygenerowały trend polegający na zainteresowaniu konsumentów proekologiczną postawą produkcyjną firm. Zwiększyła się promocja i poparcie dla „etycznego” biznesu.

W odpowiedzi na to firmy unowocześniają technologie, pokazują skład surowcowy, liczą się z konsekwencjami generowania zanieczyszczeń. Widmo kryzysu klimatycznego doprowadziło do wprowadzenia mody na ekologiczny styl życia. Czy jest to dla biznesu wyłącznie balast i potencjalne zagrożenie wizerunkowe, czy też szansa? Czy inwestycje w ekologię przynoszą wymierne korzyści? Czy można jednocześnie inwestować i chronić środowisko? O tym rozmawiać będą paneliści w Krynicy.