MLEKOVITA dobrze wie, jak istotne jest motywowanie pracowników

O znaczeniu tytułu „Pracodawca Godny Zaufania” i wadze działań CSR w strategii rozwoju firmy opowiada nam Pan Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA.

 

Jakie to uczucie być „Pracodawcą Godnym Zaufania” i dołączyć do tak zacnego grona przedsiębiorców?

Inicjatywa, jaką jest konkurs Pracodawca Godny Zaufania, promuje wśród pracodawców odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi politykę pracowniczą i politykę socjalną. Udział w nim był dla nas o tyle ciekawy, że mogliśmy się w nim pochwalić nie tylko liczbami: że jesteśmy największą firmą w branży w Europie Środkowo-Wschodniej i zatrudniamy 5000 pracowników, ale także naszymi programami zorientowanymi na pracowników.

I to właśnie za nie – za programy motywacyjne skierowane do pracowników, dzięki którym mają możliwość rozwoju – MLEKOVITA otrzymała tytuł Pracodawca Godny Zaufania w kategorii „Motywacja”. To jest dla nas cenne wyróżnienie, ponieważ doceniona została dbałość o podnoszenie pracowniczych kwalifikacji na wszystkich poziomach zarządzania. Wśród naszych pięciu filarów, na których opieramy nasz sukces rynkowy, aż dwa zależą od kadry – to miedzy innymi dobrej strategii oraz samodzielnym i odpowiedzialnym menedżerom na wszystkich szczeblach organizacji oraz doświadczonej, zaangażowanej oraz zmotywowanej załodze zawdzięczamy miejsce, w którym się znajdujemy. Zatem ważne jest, by poza inwestycjami w infrastrukturę i innowacje inwestować także w rozwój kompetencji pracowników. Cieszy zatem fakt, że takie nasze podejście jest nagradzane – to motywuje do dalszej pracy.

No właśnie, otrzymali Państwo nagrodę w kategorii Motywacja. Jak motywuje się do pracy w Mlekovicie? Czy są pracownicy, do których programy motywacyjne są w szczególności adresowane?

Celem postawionym przed MLEKOVITĄ jest uzyskanie pozycji firmy globalnej, a więc możliwość pracy i udział we wspólnym rozwijaniu jej ku osiągnięciu tego celu już jest dla pracowników sporą motywacją. Ważne są też dodatkowe zachęty nie tylko w postaci premii – pracownicy cenią sobie przede wszystkim możliwość rozwoju. I tę dają nasze programy motywacyjne.

Możliwość doszkalania w postaci kursów i szkoleń oraz opłacanie studiów pracownikom pozwalają im nabywać nowe umiejętności i wiedzę w aspekcie wymagań swojego stanowiska pracy albo nabywać zupełnie nowe kompetencje. Zauważalne jest, że wszystko to zachęca do lepszej i bardziej efektywnej pracy. Dlatego nasze programy motywacyjne są kierowane do wszystkich pracowników, choć w szerszym zakresie dla pracowników na stanowiskach specjalistycznych, którzy muszą częściej korzystać z różnego rodzaju szkoleń i kursów, by być na bieżąco z najnowocześniejszymi technikami i technologiami.

Jak takie wyróżnienia wpływają na Państwa wizerunek na rynku pracy? Już są Państwo jedną z największych firm w regionie, a teraz jako laureat konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” Mlekovita nie będzie miała chyba specjalnych problemów ze znalezieniem nowych pracowników?

MLEKOVITA jako największa firma mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej jest atrakcyjnym pracodawcą dla poszukujących zatrudnienia, jednak obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że brakuje specjalistów z dobrym, kierunkowym wykształceniem, technicznym i technologicznym.

W związku z postępującym rozwojem naszej firmy w 2017 r. na inwestycje wydaliśmy 170 mln złotych, które związane były przede wszystkim z budową Fabryki Proszków Mlecznych oraz zakupem nowych linii produkcyjnych i unikatowych rozwiązań technologicznych. Nie ma dziś rozwoju bez inwestycji, a te wiążą się nieodłącznie z potrzebą zatrudniania wykwalifikowanej kadry, znającej najnowsze technologie. Jednym słowem: takie nagrody na pewno wpływają pozytywnie na wizerunek polskiego rynku pracy, ale z naszej perspektywy ważniejsze są zachęty dla fachowców, by nie wyjeżdżali za granicę, a zostawali w Polsce i tu szukali pracy.

Od jak dawna MLEKOVITA opiera swoją politykę na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i jak się zmieniały działania z zakresu CSR?

Zawsze staraliśmy się opierać swoją politykę na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, choć na przestrzeni lat zmieniały się nasze działania w tym zakresie. Zaczynaliśmy od podstaw – od troski o pracowników i wspieranie lokalnej społeczności.

Obecnie uczestniczymy w wielu różnych projektach. Jednym ze sztandarowych jest „Program dla szkół” – wcześniej znany pod szyldem „Szklanka Mleka” i ”Mleko w szkole” – w którym MLEKOVITA uczestniczy już od ponad dekady, dostarczając w ramach programu mleko do szkół w całej Polsce. Celem programu jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie spożycia mleka i jego przetworów. O tym, jak bardzo akcja jest potrzebna, świadczą dane Instytutu Żywności i Żywienia, z których wynika, że Polacy zaspokajają niewiele ponad połowę dziennego zapotrzebowania organizmu na wapń. Dodatkowa szklanka mleka nie tylko pomaga w wyrównaniu niedoborów wapnia, ale zapewnia zdrową dawkę witamin B i D.

Innym z ważnych projektów jest MOST – „Model ograniczania strat i marnowania żywności z pożytkiem dla społeczeństwa”. Jest to projekt, w którym obok MLEKOVITY uczestniczą Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Instytut Badawczy Opakowań, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Federacja Polskich Banków Żywności. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do przedsiębiorstw w sektorze spożywczym procedur ograniczania strat i marnotrawstwa żywności. Ma to docelowo pozwolić na przekazywanie żywności zidentyfikowanej w toku procedur kontrolnych, bezpiecznej i zdatnej do spożycia – przede wszystkim produktów o krótkim terminie przydatności – do Banków Żywności. Wypracowany model ma posłużyć także innym producentom, a Banki Żywności zyskają nowych partnerów.

MLEKOVITA bierze również udział w programie pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Unii Europejskiej, regularnie dostarczając produkty do magazynów w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to także dbałość o środowisko naturalne. MLEKOVITA jako pierwsza w branży uruchomiła własną oczyszczalnię ścieków, produkującą w procesie fermentacji biogaz służący jako paliwo do produkcji energii, oraz zakładową elektrociepłownię gazową wyposażona w unikatowy system kondensacji spalin przyczyniający się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Na bieżąco czynione są inwestycje mające na celu ograniczenie zużycia wody, zmniejszenia ładunków w odprowadzanych ściekach, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i wielkości wyemitowanych zanieczyszczeń.

Rozmawiała Anna Nowak