Międzynarodowy Dzień Wody

Już od 1992 roku, 22 marca jest obchodzony Dzień Wody, symboliczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tego dnia szczególnie mocno poruszany jest temat kryzysu wodnego, by podnosić świadomość i inspirować do zmian. Sieć Lidl Polska problem deficytu wody traktuje priorytetowo, poświęcając szczególną uwagę  kwestii jej wykorzystywania w całym łańcuchu dostaw.

Nie ma wątpliwości, że woda jest niezbędnym surowcem, koniecznym do przetrwania człowieka, dlatego jednym z głównych wyzwań XXI wieku jest zapewnienie wystarczającej ilości czystej wody dla rosnącej populacji światowej.  Już od 1992 roku, 22 marca uważany jest za Międzynarodowy Dzień Wody, a jego celem jest podnoszenie świadomości i inspirowanie do zmian w zakresie kryzysu wodnego. W 2010 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała dostęp do czystej wody podstawowym prawem człowieka. Słodka woda jest również niezbędna do wytwarzania produktów przemysłowych i rolnych, co jest szczególnie ważne już w procesie wykorzystywania zasobów wodnych przez dostawców sieci handlowych. Nawet 70% światowych zasobów słodkiej wody jest wykorzystywanych przez rolnictwo – w większości do nawadniania i produkcji żywności. Pozostałe 20% zużywa przemysł, a 10% gospodarstwa domowe.

Lidl Polska opracował autorską Politykę wodną w sektorze zakupów towarów handlowych, czyli dokument określający wyzwania, cele i obowiązki w zakresie odpowiednich praktyk wykorzystywania zasobów wodnych w łańcuchu dostaw. Ścisła współpraca z ekspertami, dostawcami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego przyzynia się do wciąż aktualizowanych szkoleń i treningów, organizowanych dla pracowników sieci. Podstawą stworzenia Polityki wodnej była troska o światowe zasoby wodne. Całość dokumentu można znaleźć na stronie www.lidl.pl w zakładce „Zrównoważony rozwój”.

Rosnąca produkcja żywności, tekstyliów i innych dóbr konsumpcyjnych, a także zmiany klimatu, mogą prowadzić do niedoboru i niesprawiedliwego podziału zasobów z powodu zużycia wody oraz jej zanieczyszczenia. Lidl aktywnie dąży do inicjowania zmian w obszarze gospodarki wodnej i sukcesywnie poszerza ofertę certyfikowanych produktów. Dba również o zachowanie odpowiednich praktyk w całym łańcuchu dostaw. Sieć jest członkiem organizacji Alliance for Water Stewardship (AWS), której celem jest dążenie do sprawiedliwego społecznie, zrównoważonego ekologicznie i  korzystnego ekonomicznie wykorzystania wody. Organizacja mierzy zużycie wody w określonym miejscu, korzystając z niezależnych, możliwych do sprawdzenia metod. Ponadto Lidl chce bliżej współpracować z instytucjami certyfikującymi, które wyraźnie koncentrują się na wodzie, jak np. Global GAP Spring.

Dodatkowo, dzięki obowiązkowemu uczestnictwu w standardzie Global G.A.P. wszystkie partnerskie przedsiębiorstwa rolne Lidl dokumentują swoje kompetencje w zakresie dobrych praktyk rolniczych. Uwzględnia się przy tym również aspekty użytkowania wody. Ponadto wspólnie z rolnikami kontrolowane są standardy GlobalG.A.P. Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use (Zrównoważony Program Nawadniania i Użytkowania Wód Podziemnych), który zajmuje się aspektami wody pod kątem praktycznych możliwości zastosowania. Lidl jest również zaangażowany w zmniejszanie zużycia wody i promowanie odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami w łańcuchach dostaw tekstyliów. Lidl stawia również pierwsze kroki w kierunku rozwoju produktów degradowalnych w cyklu biologicznym, czego przykładem są tekstylia certyfikowane zgodnie z normami produktów Cradle to Cradle®. W kolejnych latach planowane są dalsze działania mające na celu ograniczenie wykorzystywania zasobów wodnych.

Lidl Polska stara się również edukować swoich klientów, np. poprzez umieszczanie na opakowaniach produktów, które wymagają wykorzystania wody, specjalnego oznaczenia „Save Water.” Dzięki takim działaniom klienci mogą podejmować bardziej świadome zakupy i w sposób bardziej oszczędny korzystać z produktów w zaciszu własnych domów.