Media równych szans u Premiera

Media Rownych SzansW czwartek, 28 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Media równych szans”. Wydarzenie było zorganizowane przez Biuro Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz.

Celem konferencji było wzmocnienie debaty na temat roli mediów w przełamywaniu stereotypów, przeciwdziałaniu dyskryminacji i promocji różnorodności. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych, środowiska dziennikarskiego i akademickiego oraz mediów publicznych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu dla dziennikarzy poruszających tematykę równego traktowania. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran. W pierwszej kategorii zwyciężył Tomasz Przybyszewski – został nagrodzony za reportaż „Przepraszam, czy tu biją”, w którym poruszył temat przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Wśród radiowców zwyciężyła Agnieszka Czyżewska-Jacquemet z Polskiego Radia za reportaż „Już jestem”. Natomiast w kategorii „Ekran” wygrał reportaż Tomasz Lipko z TVN Uwaga! zatytułowany: „Chciałbym, żeby ludzie przestali się mnie bać”.

Projekt „Media równych szans” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).