Mecenas historii

„Lato z Parowozami” to cykl atrakcji związanych z zabytkową z koleją, zaplanowanych w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce, Stacji Muzeum w Warszawie, Instytucji Kultury „Parowozownia Wolsztyn“ oraz w parowozowniach w Jarocinie i Skierniewicach. Celem imprez odbywających się w ramach tego cyklu jest zainteresowanie zwłaszcza dzieci i młodzieży koleją, a w szczególności jej historią oraz pokazanie, jakimi skarbami kolejnictwa opiekuje się PKP Cargo wraz z partnerami projektu. PKP Cargo to jedyna w Polsce spółka kolejowa, która objęła mecenatem zabytki techniki kolejnictwa i w ciągu 15 lat istnienia stała się najbardziej liczącym opiekunem tych zabytków w Polsce. Spółka przejęła postawiony w stan likwidacji Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce oraz Parowozownię Wolsztyn. W pierwszej kolejności zadbano o koncesję na  przewóz osób, co pozwolilo na uruchamianie pociągów retro. Przystąpiono także do niezbędnych napraw okresowych historycznego taboru, przywracając im pierwotny wygląd. Rozmawiamy z Zenonem Kozendrą, członkiem zarządu i przedstawicielem pracowników PKP Cargo.

Jakie działania realizuje PKP CARGO w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego?

PKP Cargo działa aktywnie na rzecz popularyzacji transportu kolejowego. Z powodzeniem realizujemy nasz flagowy program edukacyjny „Lato z Parowozami”, który jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rodzin z dziećmi w imprezach plenerowych, takich jak np. Parada Parowozów w Wolsztynie  i Parowozjada w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce. Do udziału w programie zaprosiliśmy także organizacje społeczne, z którymi wspólnie promujemy historię kolejnictwa.

Jaki jest cel prowadzonych działań?

Chcemy zainteresować społeczeństwo historią kolei i jej zabytkami. Stare parowozy, wagony, urządzenia kolejowe stanowią wyjątkowe dobro społeczne, o którym nie można zapominać i o które trzeba dbać. Zabytki to nasze dziedzictwo historyczne, które ma wartość naukową i edukacyjną. Dlatego PKP Cargo jest inicjatorem imprez, których celem jest promocja tradycji kolejnictwa. Atrakcje, które proponujemy w ramach „Lata z parowozami” są dowodem, że historia kolei w Polsce jest bogata i wyjątkowo ciekawa. PKP Cargo, jako firmie działającej zgodnie z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego, zależy na tym, żeby coraz więcej osób mogło zobaczyć „pod parą” liczące nawet 100 lat parowozy.

Zapisz