Mastercard wspiera Ukraińców w ustabilizowaniu ich życia w Polsce

Według ONZ 5,5 miliona ludzi – głównie kobiet i dzieci, ze względu na zobowiązania wojskowe mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat – zostało zmuszonych do ewakuacji z Ukrainy, pozostawiając rodziny i bliskich.

Głównym celem Ukraińców była Polska, do której przybyło ponad 3 mln osób. Współczucie i hojność okazywane przez ludność polską są niezwykłe, jednak ani ludzie dobrej woli ani rząd, nie są w stanie samodzielnie załagodzić tą trudną sytuację.

Nowo przybyli Ukraińcy muszą nauczyć się poruszać po nowych systemie edukacji, zatrudnienia, społecznym, a także zmierzyć się z nowym językiem. Większość kobiet i dzieci robi to bez wsparcia bliskiej rodziny i przyjaciół, co naraża je na dodatkowy stres.

Zbiorowa pomoc międzynarodowa mająca na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wysiedlonych Ukraińców była fenomenalna. Jednak bez jasnych ram czasowych, kiedy będą oni mogli wrócić do domu, ważne jest wspólne budowanie infrastruktury dla Ukraińców, aby ustabilizować ich życie podczas pobytu w nowych krajach.

Dzięki zaangażowaniu filantropijnemu w wysokości 1,9 miliona dolarów, Centrum Mastercard na rzecz rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, będzie wspierać programy promujące trwałą stabilność i dobrobyt przesiedlonych Ukraińców mieszkających obecnie w Polsce. Pierwsza z nich trafi do Fundacji Impact, wspierającej kobiety-przedsiębiorczynie.

Realizując globalne zobowiązanie Mastercard do wspierania ekonomicznego kobiet, ważne jest, aby programy były budowane wokół płci i wpierały kobiety wspierając je w niezbędne do przetrwania i rozwoju zasoby. Wsparcie programu Fundacji Impact „Odbudowa ukraińskich firm – Przedsiębiorcze kobiety” umożliwi kobietom z Ukrainy założenie własnej firmy lub wznowienie kariery w Polsce.

Od początku inwazji połowa Ukraińców straciła pracę, a tylko 2 proc. znalazło tymczasowe zatrudnienie. Inwestowanie w umiejętności, edukację, ponowne zatrudnienie i wsparcie dla przedsiębiorczości ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia jednostkom możliwości zarabiania na życie, gdziekolwiek się znajdują, i uniknięcia długoterminowego regresu siły roboczej na Ukrainie.

Jest to szczególnie ważne w przypadku wielu kobiet, które chcą poruszać się po nowym rynku pracy w języku obcym, borykając się z ekstremalną niepewnością, traumą emocjonalną i obowiązkami opiekuńczymi. Niezbędne jest więc wzmocnienie pozycji ekonomicznej i długoterminowego źródła utrzymania kobiet, dlatego partnerstwo Mastercard i Fundacji zapewni niezbędne zasoby i usługi dla 50 000 ukraińskich uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. W ciągu 18 miesięcy firma umożliwi m.in. dostęp do treści szkoleniowych online dotyczących biznesu, w tym wskazówek dotyczących prowadzenia firmy i rozwijania kariery zawodowej, a także podnoszenia umiejętności cyfrowych. Wesprze również zatrudnienie na polskim rynku pracy i, jeśli to konieczne, zapisanie się do usług socjalnych, w tym opieki nad dziećmi i wsparcia zdrowia psychicznego, aby ludzie mogli skupić się na rozpoczęciu i wznowieniu kariery lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Kryzys humanitarny dla ludności Ukrainy nasila się wraz z przedłużającą się wojną. Zaangażowanie Mastercard w mobilizowaniu szerokiego zakresu zasobów w celu wspierania mieszkańców regionu jest długofalowe. Firma będzie nadal wspierać organizacje pozarządowe, rządy i instytucje finansowe oraz ich wysiłki w odpowiedzi na kryzys, zapewniając jednocześnie, że fundusze i pomoc są kierowane do najbardziej potrzebujących.