Ericsson i działania na rzecz klimatu

Firma Ericsson aktywnie pracuje nad zmniejszeniem emisji w swoim łańcuchu dostaw. W 2021 r. emisje w łańcuchu dostaw Ericssona wyniosły 2,6 mln ton CO2e i odpowiadały 8 proc. całkowitego śladu węglowego firmy Ericsson

W 2020 roku firma Ericsson wyznaczyła sobie cel, aby zaangażować 350 dostawców strategicznych i wysokoemisyjnych – odpowiedzialnych za 90 proc. emisji w łańcuchu dostaw firmy Ericsson – aby ustalić własne cele klimatyczne dostosowane do 1,5°C do 2025 roku. Takie zobowiązanie oznaczałoby również, że objęci zakresem dostawcy muszą zredukować swoje emisje operacyjne o połowę do 2030 r. Do końca 2021 r. takie cele wyznaczyło 121 dostawców, co jest zgodne z celem działania Spółki.

Ericsson wyznaczył również nowy cel w 2021 r., aby obniżyć emisje w łańcuchu dostaw o 50 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem odniesienia z 2016 r., dostosowując redukcje w łańcuchu dostaw do ambicji firmy Net Zero. Wyniki tych prac będą bezpośrednio wspierać klientów Ericssona, z których wielu wykazało zaangażowanie w dekarbonizację śladu węglowego.

Oprócz pracy nad redukcją bezpośrednich emisji od najważniejszych dostawców, Ericsson dąży również do spełnienia swoich celów w zakresie dekarbonizacji łańcucha dostaw za pomocą innych środków. Obejmują one m.in. dalsze wzmacnianie podejścia firmy do projektowania, pozyskiwania surowców, wskaźników emisji energii na poziomie krajowym, zastępowania materiałów, stosowania materiałów pochodzących z recyklingu oraz metod odlewania ciśnieniowego.

Dekarbonizacja transportu produktów jest szczególnie ważnym strategicznym elementem całości emisji w łańcuchu dostaw. W 2021 r. Ericsson skoncentrował swoje wysiłki w tym obszarze na optymalizacji procesów, napędzanych cyfryzacją danych łańcucha dostaw, mającą na celu poprawę planowania transportu i redukcję emisji. Aby to osiągnąć, Ericsson opracował i zaczął wdrażać narzędzie do zarządzania transportem w celu uzyskania pełnego, kompleksowego raportowania CO2e i śledzenia celów dla transportu produktów.

Ponadto w 2021 r. wprowadzono wewnętrzną cenę emisji dwutlenku węgla w wysokości 100 EUR/tonę CO2 jako pilotażową część procesu transportu produktu w celu wewnętrznej wizualizacji kosztów emisji dwutlenku węgla.