Mastercard i Światowy Program Żywnościowy ONZ zobowiązują się do sfinansowania 100 milionów posiłków

Shealamea Usman, Sahara Kasim and Rukisa Dampal

Podczas spotkania Global Citizen w Hamburgu firma Mastercard i Światowy Program Żywnościowy ONZ (ang. World Food Programme ― WFP) ogłosiły nową inicjatywę, której celem jest walka z głodem i ubóstwem. W ramach projektu Mastercard, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie technologii i innowacji cyfrowych, będzie wspierać WFP w realizacji programów pomocowych na rzecz społeczności narażonych na problem głodu. „100 milionów posiłków” to globalna inicjatywa obu partnerów, która ma na celu zgromadzenie znacznych funduszy pomocowych oraz zapewnienie posiłków osobom potrzebującym na całym świecie.

 

Projekt stanowi pierwsze zobowiązanie Mastercard tego typu, które firma będzie realizować we współpracy z WFP. Jego celem jest wsparcie czterech spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: eliminacji głodu, walki z ubóstwem, zapewnienia dostępu do edukacji i wspierania równości płci. Obaj partnerzy stawiają przed sobą ambitne cele, a w ciągu najbliższego roku projekt ma zaowocować dostarczeniem posiłków jak największej liczbie potrzebujących.

Bolla Meto enjoying his meal at school

„Już wcześniej realizowaliśmy innowacyjne programy na rzecz walki z głodem i ubóstwem we współpracy z WFP. Inicjatywa »100 milionów posiłków« jest skierowana do najbiedniejszych i najbardziej zmarginalizowanych osób” – powiedziała Ann Cairns, prezes ds. rynków międzynarodowych w firmie Mastercard. „Łącząc doświadczenie WFP i Mastercard możemy wykorzystać innowacje technologiczne, aby walczyć z wykluczeniem społecznym i poprawiać jakość życia ludzi na całym świecie. Dotychczas sfinansowaliśmy ponad 17 milionów posiłków, ale w ramach nowego zobowiązania wyznaczamy sobie dużo ambitniejszy cel”.

Dyrektor wykonawczy WFP David Beasley stwierdził, że dzięki wieloletniej współpracy z Mastercard jego organizacja usprawniła swoją działalność, dzięki czemu może dotrzeć do większej liczby potrzebujących. „Zaangażowanie Mastercard w walkę z głodem może być przykładem dla innych i pokazuje, że sektor prywatny może odegrać ważną rolę w budowaniu lepszego świata. Nowe zobowiązanie do zapewnienia 100 milionów posiłków jest kolejnym etapem naszej owocnej współpracy. Wspólne ratowanie życia, zmienianie go na lepsze i pomaganie najbiedniejszym
w realizacji ich marzeń jest bez wątpienia bezcenne” – powiedział Beasley.

Aby zgromadzić środki na 100 milionów posiłków, Mastercard rozszerzy współpracę z WFP i skupi się na dwóch obszarach: na wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia oraz na organizowaniu kampanii.

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Mastercard:
„Cyfrowa żywność”: Tam, gdzie sytuacja na rynkach żywności jest stabilna, ale mieszkańcy są narażeni na niedożywienie i potrzebują pomocy, WFP coraz częściej używa gotówki i bonów zamiast tradycyjnej dystrybucji żywności. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze oraz wesprzeć lokalne gospodarki.

W 2012 r. Mastercard pomógł WFP w uruchomieniu pionierskiego systemu, który zapewnia syryjskim uchodźcom w Libanie i Jordanii karty prepaid. Od tego czasu 2,2 mln uchodźców użyło tych kart do zakupu żywności w lokalnych sklepach, dzięki czemu mogło samodzielnie wybierać produkty dla swoich rodzin.

Ekonomiczne korzyści z posiłków szkolnych: W 2016 r. 18 pracowników Mastercard pracowało przez pewien czas w krajowych biurach WFP. Wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie technik analitycznych, przeprowadzili oni badania, które wykazały, że każdy 1 dolar zainwestowany w posiłki szkolne przynosi średnio 6 dolarów zwrotu w postaci lepszego stanu zdrowia i poziomu edukacji uczniów.

Kampanie donacyjne:
Głównym elementem zintegrowanego programu pomocowego jest platforma Priceless Causes (Bezcenne Pomaganie), która umożliwia mikrowpłaty na rzecz WFP za pomocą kart płatniczych. Mechanizmy płatności oferowane przez Mastercard wspierają działalność humanitarną, a ponadto umożliwiają partnerom firmy angażowanie się w akcje społeczne.

Dzięki kampaniom tego typu posiadacze kart Mastercard angażują się w działalność charytatywną, która staje się naturalnym elementem ich codziennego życia. W ten sposób zebrano już fundusze na ponad 17 milionów posiłków szkolnych dla dzieci na całym świecie. Dzięki ponad 70 kampaniom prowadzonym w 17 krajach Europy, w tym w Polsce, wielu konsumentów mogło włączyć się w inicjatywę, a efekt skali pozwolił przekuć wiele drobnych, pojedynczych datków w pokaźną, globalną sumę zebranych środków. W 2017 r. partnerzy zamierzają rozszerzyć działalność i zastosować najlepsze praktyki, które sprawdziły się w Europie, na całym świecie.

Działania prowadzone w poszczególnych regionach:
Europa Środkowo-Wschodnia: W tym regionie Mastercard i WFP realizują swoją największą kampanię, która trwa od 2015 r. W 11 krajach, w tym w Polsce, Mastercard przekazuje WFP środki za transakcje kartowe konsumentów, dzięki którym zapewniono już 7,5 mln posiłków szkolnych uczniom w Rwandzie.

Wielka Brytania: W ramach pierwszej tego rodzaju kampanii w kraju Mastercard połączył siły z firmą Virgin Money, aby pomóc jej w zebraniu funduszy na ponad 250 tys. posiłków szkolnych dla dzieci w Mali.

Belgia: W 2016 r. Mastercard sfinansował 775 tys. posiłków szkolnych. Środki na ten cel udało się zgromadzić dzięki kampanii we współpracy z firmą Buyway Personal Finance.

Niemcy: Lokalne supermarkety i restauracje w maju i czerwcu 2013 r. zebrały 336 tys. EUR. Za każdą transakcję i polubienie na Facebooku przekazywały środki na jeden szkolny posiłek.”

Azja: W tym roku Mastercard wsparł akcję WFP na rzecz ofiar powodzi na Sri Lance. Pomoc żywnościową otrzymało 75 tys. najbardziej poszkodowanych osób. Wcześniej Mastercard pomógł WFP w usuwaniu skutków silnego trzęsienia ziemi w Nepalu (2015 r.) i tajfunów na Filipinach (lata 2013-2014).