Mama, Tata, Tablet

Badania wykazują, że ponad 80 proc. dzieci do szóstego roku życia używa urządzeń mobilnych (do drugiego roku życia ponad 40 proc.!). W kampanii „Mama, Tata, Tablet” zwracamy uwagę rodziców na możliwe negatywne konsekwencje takiej sytuacji. Wykreowaliśmy nowy gatunek naczelnych – homo tabletis i przygotowaliśmy humorystyczną animację stylizowaną na film przyrodniczy. Narratorem filmu została społecznie Krystyna Czubówna. Jego główny przekaz to: nie bądźcie tabletowymi rodzicami – nie udostępniajcie tabletów dzieciom poniżej drugiego roku życia, starszym dzieciom udostępniajcie urządzenia ekranowe tylko na określonych zasadach, zwracając szczególną uwagę na dobór treści oraz ograniczenia czasu – apeluje Łukasz Wojtasik – Koordynator programu Dziecko w Sieci
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

Na stronie kampanii (mamatatatablet.pl) oraz w broszurach, szerzej opisaliśmy temat podejmowany w akcji, zwracając również uwagę na pozytywne zastosowania aplikacji mobilnych i sposoby weryfikowania treści udostępnianych dzieciom online.

Film homo tabletis doczekał się blisko 400 tys. odsłon na YouTube i wielu pozytywnych komentarzy internautów. Spot kampanii emitowany był w programach telewizji publicznej i TVN. Kampania oraz podejmowany w niej temat prezentowane były w licznych programach telewizyjnych i audycjach radiowych oraz publikacjach prasowych. Kampania prezentowana była na wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu dzieci. Uznana została za granicą –  przetłumaczono i zrealizowano ją w Anglii i na Łotwie.