LUX MED przejmuje NZOZ Remedium Sp. z o.o.

9 marca podpisana została umowa, na mocy której LUX MED stał się właścicielem NZOZ Remedium Sp. z o.o., do którego należy centrum medyczne przy ul. Poniatowskiego 2 w Nowym Sączu. Pacjenci mogą w nim skorzystać ze świadczeń zdrowotnych zarówno komercyjnie, jak i w ramach kontraktu z NFZ.

 

Placówka oferuje konsultacje lekarskie w wielu specjalizacjach, m.in. z zakresu kardiologii, dermatologii, okulistyki, onkologii, alergologii, diabetologii, reumatologii i stomatologii. W centrum wykonywane są także badania laboratoryjne i diagnostyczne: densytometria, badania endoskopowe i USG. Z opieki mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli.

Inwestujemy w miastach średniej wielkości, takich jak Nowy Sącz, w których widzimy szansę na dalszy rozwój. Cieszę się, że do Grupy LUX MED dołącza dziś NZOZ Remedium. Jestem przekonana, że pacjenci szybko docenią jakość i szeroki zakres oferowanych przez nas usług – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia NZOZ Remedium zapewnia konsultacje lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a także opiekę stomatologiczną.

Centrum medyczne istnieje od 2000 r. i jest jednym z wiodących świadczeniodawców na lokalnym rynku usług ochrony zdrowia. Pracuje w nim ok. 70 osób, w tym blisko 40 lekarzy i 20 pielęgniarek. Placówka przystosowana jest do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.