Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. zwycięzcą konkursu Deloitte na najlepszy raport niefinansowy w Europie Środkowej

Zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 jest Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. Raport zintegrowany czołowej polskiej firmy wydobywczej został uznany za najlepszy spośród 65 raportów zgłoszonych z 5 środkowoeuropejskich rynków. Międzynarodowi jurorzy wyróżnili również raporty KGHM i Kompanii Piwowarskiej oraz chorwackiej firmy INA.

„Jurorzy docenili Raport Zintegrowany firmy Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi oraz prezentację wysokiego poziomu zrozumienia kwestii praw człowieka. Sędziom reprezentującym takie instytucje jak ACCA, Ethical Corporation, GRI, polskie Ministerstwo Rozwoju, węgierska Business Council for Sustainable Development (BCSDH) spodobał się również sposób opisania dialogu z interesariuszami przed podjęciem inwestycji, co pokazuje dojrzałe podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu” – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte.

W 2016 w konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award, zwanego potocznie Green Frog Award (GFA), wzięło udział 5 krajów: Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Węgry. W sumie do krajowych etapów zostało zgłoszonych 65 raportów, z czego 13 przeszło do poziomu regionalnego, a 5 walczyło o pierwsze miejsce. Green Frog Award został zainicjowany na Węgrzech w 2009 r. i stopniowo rozszerzył swój zasięg o kolejne kraje Europy Środkowej.  Od 2015 r. GFA jest podzielony na dwa etapy: krajowy i regionalny. Raporty, które zwyciężyły lub zostały wyróżnione w etapie krajowym, automatycznie są zakwalifikowane do etapu regionalnego.

W Polsce Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku i ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. 4 października 2016r. w Warszawie zostali ogłoszeni zwycięzcy 10 jubileuszowej edycji. Uroczysta gala rozdania nagród organizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.

„Widzimy, że coraz więcej firm decyduje się na raportowanie niefinansowe i zintegrowane. Tego typu raportowanie pozwala im na całościowe i strategiczne spojrzenie na swoją organizację oraz daje firmom możliwość ocenienia wpływu społecznego i ekonomicznego oraz oddziaływania na środowisko naturalne. Raportowanie niefinansowe stwarza nowe możliwości biznesowe. Przejrzystość danych finansowych i niefinansowych sprawia, że firmy są bardziej wiarygodne w oczach wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Od 2017 roku ok. 6000 dużych jednostek zainteresowania publicznego i grup kapitałowych w Unii Europejskiej ma obowiązek ujawniania danych niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Green Frog Award stwarza możliwość sprawdzenia poziomu zaawansowania swojej sprawozdawczości oraz przyrównania się do najlepiej raportujących podmiotów na rynku, dlatego zachęcamy każdą raportującą firmę do zgłaszania swojej aplikacji na rynku lokalnym.”– podkreśla Irena Pichola.

W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku na pięciuset największych firmach w regionie Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500) okazało się, że w Polsce przygotowywanych jest najwięcej raportów niefinansowych (26 proc. wszystkich), kolejno 25 proc. w Czechach i 11 proc. na Węgrzech.

Zwycięzca Green Frog Award 2016:

Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A.
Raport zintegrowany został nagrodzony za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi, które pokazują odbiorcy powód wybrania poszczególnych wskaźników. Firma prezentuje dogłębne zrozumienie związku między prowadzeniem działalności a prawami człowieka, szczególnie z perspektywy prowadzenia działalności wydobywczej, co wzmacnia znaczenie i istotność raportu.

LW „Bogdanka” opisuje dokładnie rozwój inwestycji oraz towarzyszący im dialog z interesariuszami, co wskazuje na wysoko rozwiniętą świadomość, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
Raport został napisany w sposób zrozumiały ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów.

Wyróżnienia Green Frog Award 2016:

KGHM
Raport zintegrowany KGHM został wyróżniony za odpowiednio dobraną treść, istotność i integrację danych. Firma w dobrze rozwinięty sposób opisuje czytelnikowi swój bezpośredni i pośredni wpływ.

Kompania Piwowarska
Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej został doceniony za sposób prezentacji treści. Jego mocnymi stronami są opracowanie graficzne, szczególnie kompaktowe filmiki zawierające ważne z punktu widzenia odbiorcy informacje.

INA
Raport zintegrowany chorwackiej firmy jest dojrzały pod kątem trafności i istotności prezentowanych treści. Narracja na temat istotności w łańcuchu wartości wyróżnia raport spośród innych publikacji. Firma została także nagrodzona za dokonane postępy w raportowaniu, w szczególności w opisie danych, które są raportowane w przejrzysty sposób.