LOB od 15 lat edukuje o CSR

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukujący o CSR i zrównoważonym rozwoju. W tym roku obchodzi 15-lecie, a oficjalne spotkanie z okazji jubileuszu miało miejsce 26 października na Barce Wisława w Warszawie. W gronie alumnów, byłych i obecnych koordynatorów programu oraz przedstawicieli organizacji współpracujących i ekspertów CSR podsumowano efekty LOB. W części oficjalnej spotkania z kolei odbył się panel „Kuźnia Kadr”, podkreślający wpływ Ligi Odpowiedzialnego Biznesu na rozwój kompetencji przyszłych CSR-owców.

– Liga Odpowiedzialnego Biznesu kształtuje kadry przyszłych menedżerów – osób, które kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozumieją znaczenie budowania wartości dla wszystkich interesariuszy oraz mają świadomość roli biznesu w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. 15 lat programu dowodzi, że jest potrzebny, pomaga studentom w zdobywaniu wiedzy z zakresu CSR, która owocuje w ich dalszej karierze zawodowej – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kluczowym elementem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest program ambasadorski. W ciągu 15 lat ukończyło go 300 ambasadorów CSR, którzy obecnie zajmują stanowiska dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

– Wierzymy, że na przedsiębiorstwach, uznawanych za liderów zrównoważonego rozwoju, spoczywa odpowiedzialność nieustannego doskonalenia własnych działań, edukacji rynku, ale również wspieranie kształcenia przyszłych inicjatorów pozytywnych zmian w biznesie. Do nich z pewnością zaliczają się uczestnicy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Warto podkreślić, że dzielenie się dobrymi praktykami i spotkania ze studentami to także źródło inspiracji do rozwoju naszych projektów z zakresu CSR – mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. CSR w Banku BNP Paribas.

Od początku funkcjonowania programu aktywnie wspiera go biznes. Praktycy z firm odpowiedzialnych społecznie dzielą się z uczestnikami kolejnych edycji swoim doświadczeniem praktycznym, w tym realizowanymi inicjatywami z zakresu CSR.
– Czerwcowa edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu w Sopocie to już tradycja. Jest nam niezmiernie miło co roku gościć w naszej firmie młodych adeptów CSR-u. Jesteśmy pewni, że przybliżenie realizowanych przez nas od wielu lat projektów – m.in. z obszaru mecenatu kultury, inkluzywności społecznej i ochrony środowiska – to najlepszy przykład i inspiracja do rozwoju zawodowego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz źródło dobrych praktyk – wyjaśnia Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu powstała w kwietniu 2004 roku jako inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i 3 kół naukowych: CSR z Uniwersytetu Łódzkiego, Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS” z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz „Stratega” przy Uniwersytecie Gdańskim. Jako projekt edukacyjny buduje nowe kadry menedżerskie. Poprzez różnorodne projekty Liga dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem w kompleksowy sposób wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych między innymi w obszarach: zarządzanie i kultura organizacyjna, raportowanie niefinansowe, różnorodność, miejsce pracy, rynek i konsumenci, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. W listopadzie rozpocznie się rekrutacja do XVI edycji programu. Więcej na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl/lob