List otwarty do premiera Donalda Tuska

“Donald Tusk dał kolejny dowód lekceważenia dialogu społecznego. 21 sierpnia 2013 roku premier zlikwidował Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Tymczasem członkowie Zespołu zostali poinformowani o tej decyzji dopiero.. 18 października. W międzyczasie trwały prace Zespołu oraz jego grup roboczych.” – pisze Jan Guz, Przewodniczący OPZZ na portalu natemat.pl.
W swoim liście do premiera Jan Guz zwrócił się do Premiera z wnioskiem o wyjaśnienie tej sytuacji: “decyzja o likwidacja Zespołu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz forma w jakiej poinformowano o niej członków Zespołu jest dla nas ogromnym zaskoczeniem. Niweczy ona nie tylko efekty blisko czteroletniego zaangażowania partnerów społecznych we współpracę z administracją publiczną na rzecz upowszechnienia idei CSR, ale świadczy również o tym, że strona rządowa nie traktuje w sposób poważny dialogu społecznego, mimo wielokrotnie składanych przez Pana Premiera deklaracji o woli jego prowadzenia, jak również o szacunku do związków zawodowych i innych organizacji pozarządowych.”

Więcej: http://janguz.natemat.pl