Linie Emirates szkolą na temat niepełnosprawności ukrytej

Linie Emirates podjęły skoordynowane działania w celu podniesienia jakości usług wspierających podróżnych ze spektrum autyzmu. W rezultacie ponad 24 000 członków personelu pokładowego i naziemnego na całym świecie wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu. Natomiast we współpracy z przedstawicielami lotniska w Dubaju opracowano użyteczne narzędzie do zaplanowania podróży i wytyczono wygodną trasę, aby ułatwić pasażerom dotarcie na pokład samolotu. Poza tym wdrożono przemyślane usprawnienia, podnoszące komfort podczas lotu.

Szkolenie online zostało po raz pierwszy uruchomione w 2022 roku. Obejmuje szeroki zakres tematów, bazujących na narodowej polityce ZEA dla osób z niepełnosprawnościami, która obejmuje również osoby ze spektrum autyzmu. To  praktyczne wskazówki, jak pomagać pasażerom z niepełnosprawnością ukrytą, reagować z empatią, a także informacje o oficjalnych systemach wsparcia, które pomogą pasażerom na lotnisku.

Spektrum autyzmu, uznawane za niepełnosprawność ukrytą, jest zaburzeniem neurorozwojowym, które wpływa na to, jak ludzie wchodzą w interakcje społeczne, jak komunikują się werbalnie, w jaki sposób się uczą czy jakie przejawiają wzorce zachowań. Znane jako spektrum autyzmu, ponieważ istnieją duże zróżnicowania w rodzajach i nasileniu objawów, których doświadczają osoby, może pojawić się szereg potrzeb sensorycznych. Dla niektórych podróżnych lotnisko i samolot mogą być zbyt głośne, zbyt jasne, zbyt nieznane lub zbyt zatłoczone – są to obszary, w których Emirates dąży do tego, aby ułatwiać zaplanowane i pozytywne doświadczenia związane z podróżą, dla pasażerów ze spektrum autyzmu.