Andrzej Jaworski, PZU Zdrowie: Profilaktyka zdrowotna – tak. Motoryzacyjne zakazy – nie

Jakie są największe wyzwania w finansowaniu ochrony zdrowia? Czy Polacy korzystający z prywatnej opieki medycznej częściej odwiedzają lekarzy? Jaki wpływ ma sektor ochrony zdrowia na środowisko? Czy zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 r. wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego? Na ile realne jest wprowadzenie tego zakazu?–  m.in. o to pytaliśmy Andrzeja Jaworskiego, Prezesa Zarządu PZU Zdrowie S.A., podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów.

Dwa cytaty z wypowiedzi naszego rozmówcy:

„Spróbujmy stworzyć pozytywny przekaz, że do lekarza nie chodzi się wyłączenie wtedy gdy się jest chorym, tylko idzie się także po to, aby poznać stan swojego zdrowia i ewentualnie zaradzić tym problemom, które dopiero mogą się rozwijać”.

„Mówimy o jakimś urzędniczym postanowieniu, że mamy jeździć wyłącznie samochodami elektrycznymi, choć nie jest żadną tajemnicą, że wyprodukowanie akumulatora do nich jest szkodliwe dla środowiska, nikt też jeszcze nie wymyślił sposobu utylizacji tego akumulatora”.

Zachęcamy do obejrzenia całego wywiadu:

Organizatorem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów był Instytut Studiów Wschodnich, odpowiadający także za organizację m.in. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Wśród Partnerów Medialnych VIII Europejskiego Kongresu Samorządów były: Magazyn „Raport ESG” oraz portale RaportCSR.pl, oESG.pl i PracodawcaGodnyZaufania.pl.