Liga Ochrony Przyrody nawiązuje partnerstwo z gigantem energetycznym

Liga Ochrony Przyrody, czyli organizacja zajmująca się działalnością proekologiczną od prawie 100 lat, zyskała właśnie potężnego sprzymierzeńca. Zawarła umowę o partnerstwie strategicznym z PGE, czyli gigantem polskiego rynku energetycznego.

Roczna umowa o współpracy zakłada realizację szeregu działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. – Współpracę z Ligą Ochrony Przyrody podjęliśmy dlatego, że jest to najbardziej utytułowana i najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce, z bogatą tradycją – mówi prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

– Podpisaliśmy właśnie strategiczną umowę o współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, czyli najstarszą ekologiczną organizacją w Polsce. Powstała w 1928 roku z inicjatywy środowisk konserwatywnych, aby przeciwdziałać degradacji przyrody prowadzonej wówczas przez przedsiębiorstwa, które nie reprezentowały tego typu wartości. To jest organizacja z wielką historią i cieszę się, że zacieśniamy z nią współpracę – mówi agencji Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski.

W ramach partnerstwa strategicznego Liga Ochrony Przyrody i energetyczny gigant będą wspólnie realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Planowane przedsięwzięcia to m.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, ale także szereg działań z zakresu bioróżnorodności, w tym m.in. zagospodarowanie łąk kwietnych i nasadzenia drzew.

– Jest bardzo wiele inicjatyw, które chcemy zrealizować w ciągu najbliższego roku. Z pewnością będą to różnego rodzaju wydawnictwa poligraficzne, komiksy, rysowanki, wierszyki i kolorowanki, kierowane do dzieci i młodzieży. Planujemy też zorganizować konferencję na temat ptaków, które gniazdują m.in. na instalacjach PGE Polskiej Grupy Energetycznej  – dodaje Paweł Sałek, prezes zarządu Ligi Ochrony Przyrody.

Organizacja od blisko 100 lat prowadzi działalność proekologiczną i edukacyjną, skierowaną zwłaszcza do młodzieży i dzieci, m.in. w formie konkursów i olimpiad. Zrzesza zarówno miłośników przyrody, jak i osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.

– Partnerstwo z Grupą PGE będzie związane także z kontynuowaniem wydawania „Przyrody Polskiej”, czyli najstarszego w Polsce czasopisma o tej tematyce, które jest wydawane od roku 1957. Na łamach tego miesięcznika będziemy publikować także informacje o różnego rodzaju akcjach prośrodowiskowych, które są podejmowane przez PGE – mówi Paweł Sałek.

Jak podkreśla, wsparcie finansowe ze strony biznesu jest nieocenione dla organizacji pozarządowych, ponieważ pozwala im prowadzić działalność na szerszą skalę.

Nowo nawiązane partnerstwo z Ligą Ochrony Przyrody wpisuje się w szerszą strategię Grupy PGE, która od wielu lat we własnym zakresie podejmuje szereg działań prośrodowiskowych. Jednym z głównych jest program „Lasy pełne energii” realizowany od 2000 roku, którego celem jest poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. W ramach trwającego ponad 20 lat programu pracownicy PGE wraz z rodzinami posadzili blisko 600 tys. drzew. Energetyczny gigant współpracuje też m.in. ze Świętokrzyskim, Biebrzańskim, Roztoczańskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym przy szeregu projektów ukierunkowanych na wspieranie dziedzictwa przyrodniczego.

– Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody jest też dowodem na konsekwentne realizowanie przez nas przyjętej w ubiegłym roku strategii Grupy PGE, która zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 roku. Wspieramy wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, a nawiązanie współpracy z Ligą Ochrony Przyrody jest tego kolejnym wyrazem – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Źródło: Newseria