Leśnicy zachęcają do zbierania nakrętek

Leśnicy z łódzkiej dyrekcji LP oraz 19. tamtejszych nadleśnictw dołączyli do „Zostań Super Zakrętakiem”, akcji realizowanej przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – ŁUPKOWA”. Pieniądze zebrane w ramach akcji zostaną przekazane dla podopiecznych placówki.

Zakrętki zbierane do specjalnych pojemników firma recyklingowa przerobi na granulat i przekazuje do ponownego wykorzystania – a to realne pieniądze dla małych pacjentów.

Jedna plastikowa zakrętka nie jest w stanie nic zdziałać, ale wrzucona do pojemnika lub worka akcji „Zostań Super Zakrętakiem” staje się cennym wkładem w budowanie drugiego skrzydła placówki i realizację marzeń nieuleczalnie chorych pacjentów Łódzkiego Hospicjum.

Hospicjum na Łupkowej zapewnia (m.in. z funduszy pozyskanych dzięki akcji) całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, socjalną, pedagogiczną, psychologiczną i duchową oraz sprzęt do oddychania.

Jedna osoba średnio jest w stanie zebrać kilka-kilkanaście kilogramów rocznie, ale jeśli połączymy siły to akcja ma szansę przynieść mnóstwo uśmiechu i radości podopiecznym placówki. Codziennie w całej Polsce do śmietników trafiają tony nakrętek z tysięcy gospodarstw domowych.

Jak to działa?

  • Zbieramy zakrętki i przynosimy je do pracy – RDLP czy biura nadleśnictwa.
  • Koordynator dostarczy je do siedziby RDLP, a RDLP do hospicjum.
  • Wolontariusze przygotowują transport zbiorczy do firmy recyklingowej.
  • Firma recyklingowa przerabia zakrętki na granulat i przekazuje do ponownego wykorzystania.
  • Środki pozyskane z zakrętek wędrują na konto hospicjum i przeznaczane są na spełnienie marzeń podopiecznych.
  • Dzieci zyskują bezcenną pomoc w realizacji ich pragnień i potrzeb – my otrzymujemy bezcenny uśmiech chorego dziecka.
  • Środowisko dostaje bezcenną pomoc – zakrętki nie trafią na składowisko i nie będą się rozkładały 500 czy więcej lat. Trafią one z powrotem do obrotu – zostaną przetworzone i wrócą do nas w postaci plastikowych wiader, grabi czy łopat do śniegu.

Dzięki akcji pomagamy też wdrażać nawyki rozważnego gospodarowania odpadami.
Do akcji zbierania nakrętek zdążyliśmy już przywyknąć. Z racji tego, że gromadzące je osoby nie ponoszą żadnych kosztów, ten sposób niesienia pomocy szybko zdobył popularność. Zbieranie i recykling nakrętek są bardziej opłacalne niż zbieranie plastikowych butelek i sprzedawanie ich do skupów. Butelki są trudniejsze w obróbce, zajmują więcej miejsca. Wymagają bardziej zaawansowanego, więc i kosztowniejszego sprzętu. Jednak tym, co łączy butelki i nakrętki, jest fakt, że każde gospodarstwo domowe codziennie pozbywa się i jednych, i drugich.

Dlaczego więc nie pomóc innym, odkładając nakrętki, zamiast je wyrzucać? Moglibyśmy po prostu umieszczać taką nakrętkę w specjalnym pojemniku w ramach domowej segregacji śmieci. Jednak postępując tak, tracimy szansę na realną pomoc komuś, kto jej potrzebuje. Hospicjum, które odbiera nakrętki od kilkunastu czy kilkudziesięciu podmiotów, może zarobić na sprzedaży nakrętek bardzo wymierne pieniądze i przeznaczać je na konkretne cele.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi