Krzywy Las pod opieką koncernu

Grupa PGE wesprze rewitalizację Krzywego Lasu pod Gryfinem. To kolejny projekt koncernu, którego celem jest zarówno troska o walory przyrodnicze, jak i edukacja ekologiczna młodych pokoleń.

Fundacja PGE podpisała umowę z Gminą Gryfino i przekazała środki na stworzenie projektu edukacyjnego i turystycznego na terenie Krzywego Lasu. Krzywy Las to pomnik przyrody położony w Nadleśnictwie Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra – Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. To skupisko blisko stuletnich nietypowych sosen, które z uwagi na swój wiek, w niektórych miejscach wykazują tendencję do zamierania. Wsparcie Grupy pozwoli ochronić to niezwykłe miejsce.

– Firma od lat troszczy się o lasy czego przejawem jest trwający już od 20 lat projekt Lasy pełne energii. Pracownicy Grupy współpracując z leśnikami, posadzili w tym czasie prawie 600 tysięcy drzew. Nasze zaangażowanie wynika nie tylko z troski o środowisko, pomniki przyrody czy edukację ekologiczną młodych pokoleń, ale jest elementem długoterminowych działań. To z myślą o przyszłych pokoleniach PGE troszczy się o lasy i wspiera w działaniach społeczności lokalne – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Koncepcja zagospodarowania terenu Krzywego Lasu zakłada powstanie ścieżki edukacyjnej uwzględniającej zarówno walory przyrodnicze, jak i turystyczne Krzywego lasu. Na rewitalizowanym terenie zbudowane zostaną utwardzone ścieżki ekokompozytowe oprowadzające po jego terenie. Przewidziana jest również mała architektura drewniana: bramy tworzące naturalny tunel, pylony informacyjne oraz ławki stylizowane na kształt wygiętych pni Krzywego Lasu. Uzupełniającą infrastrukturą będą stojaki na rowery. Projekt zostanie zakończony jesienią 2022 r.

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu będzie realizowany w partnerstwie trójstronnym, przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz przy wsparciu Fundacji PGE.

Koncern od lat troszczy się o lasy. W procesie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych posadziła ponad 47,5 mln drzew i krzewów. Od 2000 r. pracownicy spółek z Grupy PGE wraz z rodzinami sadzą „Lasy pełne energii” świętując przy tym Dzień Ziemi. W 2019 r. firma posadziła około 95 tysięcy młodych drzew w 32 lokalizacjach na terenie 14 województw. Łącznie, od początku akcji, uczestnicy projektu posadzili prawie 600 tys. drzew.

Źródło: PGE