Krzysztof Przybył: e-podręcznik to utopia

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Na swoim blogu Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” podnosi ważny temat finansowania podręczników dla dzieci. Jak słusznie zauważa autor: “MEN popiera kontrowersyjny pomysł wdrożenia jednego słusznego e-podręcznika – ale od tego problem nie zostanie rozwiązany. Zostanie przerzucony, jak gorący kartofel, w inne ręce.”

“Dofinansowywanie zakupu wyprawki szkolnej dla dzieci z gorzej sytuowanych rodzin jest w dużej mierze fikcją. Powinno być obowiązkiem państwa, bo przecież to nie nauczyciele z prywatnych szkół, a resort edukacji układa listę podręczników i pomocy szkolnych. Łatwo powiedzieć: kupuj, trudniej wyjaśnić – za co. Lepszym rozwiązaniem byłby mądry system współfinansowania podręczników przez państwo – na razie o takim nie słychać. A od utopijnych (przynajmniej na dzień dzisiejszy) wizji wyeliminowania papierowych podręczników przez e-podręcznik ważniejsze są decyzje, które pomogą rodzicom nie za dziesięć lub piętnaście lat, ale właśnie teraz.” – podsumowuje autor.

Pełna treść wpisu: http://krzysztofprzybyl.natemat.pl