Krzysztof Krystowski niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej w grupie ds. klastrów

Grupa niezależnych ekspertów liczy 10 osób (wybranych spośród 145 kandydatów), są to przedstawiciele następujących krajów: Niemcy, Polska, Dania, Hiszpania, Włochy, Austria, Francja, Belgia (po jednym przedstawicielu) oraz Rumunia (2 przedstawicieli).

Grupa ma za zadanie przedstawiać Komisji, państwom członkowskim i regionom zalecenia, porady i wiedzę fachową na temat lepszego wykorzystania klastrów jako strategicznego narzędzia polityki przemysłowej, współpracy międzyregionalnej oraz integracji MŚP w ramach unijnych i globalnych łańcuchów wartości.

Krzysztof Krystowski jest od wielu lat menadżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się również w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. Obecnie jest Prezesem Związku Klastrów Polskich, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydentem Pracodawców RP (najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce).

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 18 października 2019 w Brukseli.