Kryzys klimatyczny potrzebuje liderów realnej zmiany

Co musimy zrobić, aby zatrzymać zmiany klimatu? Jak dostosować się do widocznych już zmian? Tym wyzwaniom będzie poświęcony najbliższy Szczyt Klimatyczny (COP25), organizowany w dniach 2-13 grudnia w Madrycie. O tym, co można zrobić, i jak rozpocząć działania dla dobra klimatu naszej planety, mówią eksperci z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizującego w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Raporty Programu ONZ ds. Środowiska wyraźnie pokazują, że bez wspólnego działania państw, samorządów, biznesu i konsumentów nie będziemy w stanie powstrzymać tego globalnego zagrożenia. Aby sprostać największemu obecnie globalnemu wyzwaniu społeczność biznesowa będzie musiała odegrać kluczową rolę.

Potrzebujemy klimatycznych liderów, którzy rozumieją wyzwania i chcą wprowadzić głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania firm. Prawdziwi liderzy będą rozumieli, że działania wymierzone w skutki klimatycznych zmian będą skuteczne dopiero wtedy, gdy pociągną za sobą realną (czyli mierzalną) zmianę w kierunku neutralności klimatycznej.

Zaangażować biznes do działania

W Polsce, na początku listopada uruchomiony został program „Climate Leadership powered by UN Environment”. Program ma na celu zmobilizować biznes do neutralności klimatycznej. Jego inicjatorami są prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodka realizującego w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP).

– Rola biznesu w odpowiadaniu na wyzwania klimatyczne jest niezwykle istotna. Przedstawiciele UNEP to zauważają, zachęcając biznes do działania i stawiania sobie eko-wyzwań. Zaczyna to być globalnym standardem, który naszym zdaniem powinien upowszechnić się również w Polsce – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Organizatorzy programu Climate Leadership zachęcają firmy do zainteresowania się zgodną z konsensusem naukowym wiedzą na temat wpływu człowieka na środowisko i do zmierzenia się z wyzwaniem neutralności klimatycznej prowadzonych przedsięwzięć. Przystępując do programu, uczestnicy definiują realne i mierzalne cele redukcji negatywnego wpływu na klimat.

Zespoły ekspertów w dziedzinach takich jak klimatologia, środowisko naturalne czy społeczna odpowiedzialność biznesu, przedstawiają następnie rekomendacje rozwiązań, które dana firma może wprowadzić. Jak deklarują organizatorzy, firmy będą rozliczane z realizacji wyznaczonych celów i wdrożonych konkretnych działań na rzecz ochrony klimatu. – W ramach tego programu chcemy zachęcić przedstawicieli różnych branż do zauważenia problemu zmian klimatu, ich wpływu na życie ludzi i stan środowiska. Nasza inicjatywa ma realnie wpływać na dobrostan ludzi i planety – dodaje prof. Bolesław Rok z Akademii L. Koźmińskiego.

Jak firmy mogą przyczynić się do poprawy sytuacji planety? Redukując negatywny wpływ na środowisko, jakie mają produkcja, prowadzenie usług czy cały model biznesowy poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Proklimatyczne podejście, które inspiruje miliony ludzi do działania (co pokazały m.in. Młodzieżowe Strajki Klimatyczne), powinno stać się inspiracją do działania dla przedsiębiorców.

Ambicją programu Climate Leadership, pierwszego tego typu przedsięwzięcia w Polsce, jest uruchomienie procesu realnej zmiany w biznesie, m. in. w sferze łańcucha dostaw czy w sposobie i organizacji produkcji. Organizatorzy mają nadzieję, że program przyczyni się do powstania zupełnie nowej generacji produktów i usług oraz do ewolucji w całych sektorach gospodarki.

Adresatami programu są m. in. firmy działające w bezpośredniej relacji z konsumentami w tych branżach, które są gotowe na reorganizację, nowe podejście czy rewizję swoich planów, takich jak handel, finanse, FMCG czy moda.

Jak może to wyglądać w praktyce? Branża finansowa mogłaby na przykład traktować preferencyjnie rozwiązania proklimatyczne, takie jak inwestycje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii czy transport zbiorowy. Branże FMCG lub handlowa mogą wypracować własne strategie ograniczenia zużycia plastiku, podejmując próby zastąpienia go alternatywami, lub wprowadzając opakowania wielorazowe. – Kluczowym elementem działań na rzecz ochrony klimatu powinno być jednoczesne dbanie o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz o zachowanie wysokiej jakości i komfortu naszego życia – mówi Bartłomiej Kozek, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Presja konsumentów

Na kierunek zmian w firmach wpływać będzie nie tylko legislacja, ale również rosnąca świadomość konsumentów i oczekiwanie, że produkty i usługi jakie zostały im zaoferowane są efektem procesu bezpiecznego dla klimatu i dla planety. Niechęć do jednorazowych opakowań z plastiku, ograniczanie spożycia mięsa, zainteresowanie naprawianiem zamiast kupowaniem nowych produktów oraz instalowaniem odnawialnych źródeł energii – to wszystko trendy, które w najbliższych latach mogą znacząco wpłynąć na zmianę rynku.