Krystowski: Klastry czyli wzrost konkurencyjności poprzez innowację

Krzysztofem Krystowski, prezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prezes Śląskiego Klastra Lotniczego powiedział w rozmowie z BiznesAlert.pl: – Klastry, to miejsce współdziałania trzech środowisk: firm, jednostek naukowych oraz samorządów. Możliwość zrzeszenia się, jest ważna zwłaszcza, dla małych i średnich firm, ponieważ często nie posiadają one ani środków, ani odpowiednich relacji z dużymi instytucjami publicznymi do realizowania innowacji.

Zasada funkcjonowania klastrów zakłada pewną sprzeczność: z jednej strony współdziałanie firm tworzących dany klaster, z drugiej – konkurencję między nimi, jak w każdej działalności biznesowej. Jak pogodzić tę sprzeczność?

KK: To nie jest proste ale pogodzić trzeba. Służy to interesowi wszystkich. W Polsce upowszechniło się przekonanie, że wolny rynek to wyłącznie gra konkurencji Tymczasem tak nie jest. Rynek polega na pewnego rodzaju równowadze pomiędzy konkurencją, a kooperacją i koordynacją. Polska, wychodząc z gospodarki centralnie sterowanej, chętnie odrzuciła wszelkie formy odgórnego planowania czy koordynacji. Tymczasem są one obecne na dojrzałych rynkach kapitalistycznych. Co więcej, umiejętność posługiwania się takimi narzędziami stanowi podstawę budowania konkurencyjności poszczególnych branż i przedsiębiorstw.

Istnieją obszary, w których konkurujemy, jako przedsiębiorcy, cooznacza, że chronimy nasz rynek, nasze relacje z klientem i naszą wiedzę. Ale też istnieją takie obszary, w których – w interesie własnym i całej naszej zbiorowości – musimy się podzielić informacją, wiedzą, a nawet relacjami. Współpraca w ramach klastrów odpowiada na to wyzwanie. Zresztą im bardziej rynek jest globalny, stechnologizowany i oparty na innowacjach, tym bardziej współpraca i czynniki koordynacyjne stają się ważniejsze.

Polski rynek stał się na tyle dojrzały, że w ostatnich latach klastry mogły się także i u nas pojawić i funkcjonować?

KK: Istnieją u nas od ok. 10 lat, mniej więcej od czasów, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Najstarszym działającym klastrem w naszym kraju jest Dolina Lotnicza, która powstała w kwietniu 2003 r. Była to idea przeszczepiona do nas ze Stanów Zjednoczonych. Głównym propagatorem Doliny Lotniczej była grupa amerykańska Pratt&Whitney, która kupiła WSK Rzeszów. Ponieważ od lat działam w branży lotniczej Wraz z grupą przedsiębiorców lotniczych z Bielska Białej przez pewien czas stanowiliśmy część Doliny Lotniczej, a potem stwierdziliśmy, że założymy na Śląsku własny – Śląski Klaster Lotniczy.

Źródło: http://biznesalert.pl/krystowski-klastry-czyli-wzrost-konkurencyjnosci-poprzez-innowacje/