Kraska i jerzyk pod opieką

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków uruchamia w 2015 roku kolejne projekty związane z ochroną wybranych gatunków ptaków. Działania wspierać będzie firma Rhenus Data Office Polska prowadząca projekt CSR „ekoaktywni.com”. Pod szczególną opieką znajdą się kraska i jerzyk.

„Pomóż kraskom wykarmić pisklęta” to projekt letniego dokarmiania kraski na Równinie Kurpiowskiej. Jeszcze w latach 70. żyło w Polsce około 1000 ptaków tego gatunku, dziś gniazduje u nas zaledwie 60 osobników. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które od 2010 roku jest zaangażowane w ochronę tego gatunku, wiesza dla kraski budki lęgowe, zabezpiecza je przed dostępem drapieżników oraz dostarcza pokarm w okresach jego niedoboru. Pozwala to krasce wyprowadzić lęgi nawet w czasie przedłużających się opadów deszczu lub innych niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą być zagrożeniem dla piskląt. Kraska wyprowadza tylko jeden lęg w roku.

Projekt: „Dom dla jerzyka, radość dla dzieci” jest prowadzony w ramach kampanii edukacyjnej Spring Alive i obejmie instalację 10 budek lęgowych dla jerzyków na budynku wybranej szkoły. Budki – przygotowane w ramach warsztatów dla osób z autyzmem przez podopiecznych Ośrodka Dom i Praca, prowadzonego przez Fundację SYNAPSIS – zawisną na wiosnę, aby już w maju jerzyki mogły zakładać w nich gniazda.

Jerzyk całe życie spędza w  powietrzu. Po wylocie z gniazda nie siada na ziemi, śpi krążąc wysoko nad ziemią. Do Polski przylatuje na początku maja a już w sierpniu leci na zimowiska w tropikalnej Afryce. Gniazduje w koloniach, a gniazda zakłada na budynkach, wysokich blokach, kominach, w  szczelinach murów, otworach wentylacyjnych, pod dachówkami, w stropodachach i za rynnami.