Konwój Wsparcia Seniorów

mde

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, ministerstwem rodziny i polityki społecznej, Agencją Rezerw Materiałowych oraz spółką Energa z Grupy Orlen, uruchomiło Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Celem inicjatywy jest przekazanie żywności osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie całego kraju.

– Konwój Wsparcia Seniorów to 500 t żywności, która przed świętami Bożego Narodzenia trafiła do najbardziej potrzebujących. W myśl przesłania św. Brata Alberta chcemy tym dobrem podzielić się z innym organizacjami, dlatego już od 8 grudnia podjęliśmy starania związane z rozdysponowaniem żywności do instytucji, dla których ma ona ogromne znaczenie. W oparciu o listę przygotowaną przez ministerstwo stworzyliśmy 6 bazowych magazynów, z których posegregowane produkty ruszają do wskazanych miejsc – tłumaczy Wojciech Bystry, prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

– Energa nie mogła przejść obojętnie obok akcji zorganizowanej w tak szczytnym celu – mówi Alina Skorb-Gała, kier. Wydziału ESG Energi. – Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy szczególnie powinniśmy wspierać osoby samotne, bezdomne i potrzebujące. Dlatego zwłaszcza w tym okresie tak ważne jest dzielenie się dobrem i pozytywną energią. Ilość żywności, jaką konwój zawiezie do organizacji pomocowych w całej Polsce, jest naprawdę ogromna.

Uruchomiony po raz pierwszy Konwój Wsparcia Seniorów jest największą tego typu akcją niosącą pomoc potrzebującym Polakom. Żywność będzie przekazywana do 31 grudnia.

Źródło: Energa