Konkurs CSR Masters rozstrzygnięty

Zakończyło się głosowanie internautów w konkursie CSR Masters. W kategorii działania prozdrowotne i ekologiczne zwyciężył projekt festiwalu propagującego zdrowy styl życia – „EKOstudent” drużyny ze Szkoły Głównej Handlowej. Natomiast w kategorii działania prospołeczne, edukacja i kultura najwięcej głosów zebrał pomysł na szachy dla niewidomych i słabo widzących – „Szach Mat” studentów z Akademii Hutniczo Górniczej.
Konkurs CSR Masters cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród studentów szkół wyższych jak i głosujących internautów, którzy licznie wspierali finałowe projekty CSR. W trwającym dwa tygodnie głosowaniu online łącznie oddano niemal 68 tysięcy głosów, które wyłoniły najlepsze przedsięwzięcia poruszające istotne kwestie społeczne.

Kategoria: Działania prozdrowotne i ekologiczne
Projekt „EKOstudent” autorstwa studentów Szkoły Głównej Handlowej zdobył 17 286 głosów. Zakłada zorganizowanie akademickiego festiwalu propagującego zdrowy i ekologiczny styl życia. W jego ramach podczas EKOtygodnia odbędą się różnorodne warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne i spotkania z inspirującymi ludźmi. Kolejne miejsca zajęły projekty „Ars Amandi”, którego celem jest edukacja seksualna nastolatków z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz „Ratownictwo dla wszystkich”, czyli cykl warsztatów z pierwszej pomocy w łódzkich szkołach podstawowych.

Kategoria: Działania prospołeczne, edukacja i kultura
Druga zwycięska koncepcja – „Szach Mat” – opracowana przez drużynę z Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskała 14 703 głosy. Główną ideą projektu jest zaprojektowanie i stworzenie za pomocą nowych technologii (m.in. druku 3D) figur szachowych i szachownicy umożliwiających swobodną grę osobom słabowidzącym i niewidomym. Pozostałymi finałowymi projektami były inicjatywa „Restart”, zakładająca zbiórkę i odrestaurowanie niepotrzebnej elektroniki, oraz „Street Workout – pasja i życie”, projekt promujący aktywność fizyczną.

Laureaci konkursu CSR Masters otrzymają granty w wysokości 5000 zł na realizację zgłoszonych inicjatyw. Dodatkową nagrodą jest zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami zarządu Henkel Polska, którzy podzielą się z nimi wiedzą z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

„CSR Masters – działaj z Henklem”
Ogólnopolska inicjatywa CSR Masters firmy Henkel skierowana jest do studentów polskich uczelni wyższych. W ramach konkursu uczestnicy przygotowują autorskie projekty dotyczące jednej z kategorii: działania prospołeczne, edukacja i kultura lub aktywności ekologiczne i prozdrowotne. Program jest okazją dla studentów do zdobycia cennego doświadczenia
w planowaniu i zarządzaniu projektem z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Więcej informacji dotyczących konkursu na stronie: http://csrmasters.pl/