Konferencja w ramach Arbitrażowego Forum Młodych

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych działającego  przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie niezależny arbiter Niels Schiersing, Partner w kancelarii Copenhagen Chambers.

 

Spotkanie Arbitrażowego Forum Młodych odbędzie się w 21 marca 2017 r. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i poświęcone będzie zagadnieniu wyłączenia arbitra.

Podczas Forum Niels Schiersing przedstawi kwestię wyłączenia arbitrów z perspektywy spraw w arbitrażu inwestycyjnym

Wykład wprowadzający oraz omówienie przypadków wyłączenia arbitrów w oparciu o Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wygłosi Dr Rafał Morek, adwokat i partner w kancelarii K&L Gates.  Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Druga część spotkania rozpocznie się o godz. 13:00, w formie zamkniętych warsztatów poświęconym praktycznym aspektom wyłączeń napotykanych przez arbitrów. Warsztaty będą oparte na analizie kazusów tematycznych „case study” poświęconych tematyce wyłączenia arbitrów. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest organizatorem Arbitrażowego  Forum Młodych na których cyklicznie zapraszani są specjaliści związani z polubownym rozstrzyganiem sporów.

Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.