Konferencja organizacji klastrowych i firm z branży lotniczej krajów Grupy Wyszehradzkiej

Pod koniec listopada w Bielsko-Białej odbędzie się konferencja Building Bridges in V4 Aviation Community organizowana przez Śląski Klaster Lotniczy, posiadający status Krajowego Klastra Kluczowego przyznany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to pierwsze spotkanie dedykowane organizacjom klastrowym i firmom z branży lotniczej krajów Grupy Wyszehradzkiej, które organizuje Śląski Klaster Lotniczy, w ramach projektu wpieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Konferencja odbędzie się w dniach 25 i 26 listopada 2019 r. (poniedziałek–wtorek) w Hotelu na Błoniach przy ul. Pocztowej 39. Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie zagadnieniom współpracy przemysłowej i naukowo – badawczej sektora lotniczego Grupy Wyszehradzkiej. Drugi dzień skupiał się będzie na tematach współpracy międzynarodowego sektora przemysłu lotniczego oraz konsekwencji rewolucji przemysłu 4.0.

Przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej globalnych rodzajów działalności gospodarczej. Globalną konkurencję nadają ton główni gracze międzynarodowi, a jednocześnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, które muszą zorganizować się w większe grupy, aby stworzyć wspólną ofertę dla dużych partnerów, powstaje wiele innowacji. Umowy zawierane przez producentów samolotów mają często charakter transgraniczny.

Jak wskazuje Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie – Istnieją już inicjatywy polegające na międzynarodowej współpracy i przygotowaniu personelu dla przemysłu lotniczego – kraje Grupy Wyszehradzkiej, których bliskość kulturowa i geograficzna predestynuje takie działania, powinny wypracować podobną ścieżkę współpracy.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania partnerom z krajów Grupy Wyszehradzkiej polskich doświadczeń branży lotniczej stanowiącej efekt współpracy środowiska przedsiębiorców, polskiej nauki oraz wsparcia otrzymywanego ze strony administracji publicznej. Celem konferencji jest również nawiązanie i wzmocnienie współpracy między partnerami regionu V4 działającymi w przemyśle lotniczym. Wiedza i doświadczenie tych krajów opiera się na długiej i znaczącej tradycji związanych z lotnictwem. Kraje V4 dostrzegają szansę na stworzenie wysoce innowacyjnego przemysłu o znacznym potencjale technologicznym i eksportowym a nowe obszary w branży lotniczej, zwłaszcza oparte na ICT, generują nowe możliwości rozwoju (np. drony, symulatory, oprogramowanie).

Wśród potwierdzonych osób, które wezmą udział w konferencji są m.in.: Grzegorz Puda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Beata Białowąs, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Jarosław Klimaszewski, Prezydent Bielska-Białej, Andrzej Płonka, Starosta Bielski, Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space ,Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Gościem specjalnym wydarzenia jest Sebastian Kawa, najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii i 15-krotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych.

Podczas wydarzenia zostanie podpisany list intencyjny o współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Śląskim Klastrem Lotniczym, w celu realizacji działań na rzecz promocji regionu i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Śląskiego Klastra Lotniczego, przedsiębiorstw i innych podmiotów skupionych w klastrze oraz budowania płaszczyzny współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem i lokalną społecznością.

Wydarzenie zostało objęte patronatem: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Starosta Powiatu Bielskiego.

Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Pracodawców Klastry Polskie (Polska), Moravsky Letecky Klastr (Czechy), Slovak Training Academy (Słowacja), Hiros Beszallitoi Klaszter (Węgry), a partnerami: Instytut Lotnictwa-Sieć Badawcza Łukasiewicz, ITM Poland S.A., Silesia Adavanced& Manufacturing Cluster, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2,Eurotech Sp. z o.o., Śląskie Centrum Naukowo –Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Patronat medialny nad konferencją objęły: Raport CSR, Polska The Times i Agencja Informacyjna.