Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowie wśród pracowników?

Najnowszy raport pt. „Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników?”  dostarcza odpowiedzi na szereg pytań. Mierzy się z problemem obniżonej produktywności personelu oraz opisuje poziom nadwagi i otyłości wśród zatrudnionych.

Badanie oraz raport zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczenia występowania nadwagi i otyłości przez: działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Projekt koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Za wybitny wkład w badania dotyczące promocji zdrowia w pracy Centrum otrzymało nagrodę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Link do raportu: https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2019/10/raport2019.pdf