Koncert na rzecz Fundacji “Malwa”

malwa7 kwietnia 2013 r. godz. 17.00 w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie odbędzie się koncert charytatywny na rzecz ukończenia budowy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W „Domu Fundacji Malwa”, położonym na warszawskich Bielanach (ul. Balcerzaka 2), w niedalekiej przyszłości zamieszka ok. 30 podopiecznych Fundacji Malwa.

W Polsce żyje 6 mln osób niepełnosprawnych, 2,5 % spośród nich to ludzie upośledzeni umysłowo. Niepełnosprawni intelektualnie i ich rodziny na każdym etapie swojego życia doświadczają wykluczenia społecznego. Często gorzej wyedukowani, izolowani od zdrowych rówieśników, bez szans na podjęcie pracy zarobkowej mogą liczyć jedynie na wsparcie swoich bliskich. Po śmierci rodziców, pozostawieni bez opieki, znajdują schronienie w domach pomocy społecznej na terenie całej Polski, nierzadko daleko od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Odcięci od dobrze im znanego, oswajanego przez lata otoczenia zapadają na rozmaite schorzenia i szybciej umierają.

Przepisy prawa i świadczenia dla osób z niepełnosprawnością oferowane przez instytucje państwowe są niewystarczające, dlatego grupa rodziców dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi postanowiła podjąć kroki, mające na celu dożywotnie zabezpieczenie swoich wychowanków. W 2001 roku, na działce otrzymanej od samorządu Gminy Bielany rozpoczęto budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Dom Fundacji Malwa”. Z braku wystarczających środków finansowych prace budowlane trwają do dziś. 4-kondygnacyjny dom z pełnym zapleczem socjalnym i opieką medyczną, położony przy ulicy Balcerzaka 2 – powstający dzięki zaangażowaniu środków własnych rodziców zrzeszonych w Fundacji Malwa – ma szansę w służyć w przyszłości nie tylko ich dzieciom, ale także innym niepełnosprawnym mieszkańcom stolicy.

W czasie koncertu wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej oraz zespół Teatru Ruchu „Balonik” – grupa działająca przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, której członkami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną (część osób tańczących w Zespole będzie zamieszkiwać Dom „Malwy” po jego wybudowaniu). Fundacja dystrybuuje cegiełki o wartości 30 zł. W czasie koncertu będzie się odbywała także zbiórka pieniędzy do puszek.

Źródło: www.fundacjamalwa.pl