European Union Youth Orchestra w Warszawie dzięki PZU

Founded in 1976, the European Union Youth Orchestra brings together talented young musicians from all 27 EU countries. The orchestra has collaborated with some of the world’s most renowned soloists. For this performance it is joined by violin virtuoso I10 kwietnia br. w Filharmonii Narodowej w Warszawie zagra European Union Youth Orchestra, młodzieżowa orkiestra składająca się ze 119 młodych muzyków z 27 krajów Unii Europejskiej. Na koncercie pod batutą znamienitego dyrygenta Vladimira Ashkenazy’ego będzie można usłyszeć m.in. „Wariacje Symfoniczne” Witolda Lutosławskiego. Przyjazd orkiestry do Polski będzie połączony z inauguracją europejskiej nagrody kulturalnej EUYO ‘Great Europeans’, której pierwszym laureatem będzie polski kompozytor Witold Lutosławski. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i wspieranie młodzieży wybitnie zdolnej to jedne z kluczowych obszarów zaangażowania społecznego PZU. Pobyt EUYO w Warszawie będzie możliwy dzięki wsparciu finansowemu PZU. 

European Union Youth Orchestra tworzą młodzi utalentowani muzycy w wieku od 16 do 26 lat, pochodzący ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Ich wiosenna trasa koncertowa obejmie Szwajcarię, Włochy, Polskę i Hiszpanię. Koncert EUYO pod dyrekcją światowej klasy dyrygenta Vladimira Ashkenazy’ego odbędzie się 10 kwietnia o 19.30 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Współpraca z EUYO jest elementem działań z zakresu zaangażowania społecznego PZU, którego jednym z głównych celów jest wspieranie zdolnej młodzieży. Firma jest fundatorem Stypendiów im. Bronisława Geremka, dedykowanym najbardziej utalentowanym studentom kierunków humanistycznych. Od 2012 roku PZU jest również partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, stowarzyszenia, które realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnym. Podczas pobytu w Warszawie EUYO wraz z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci zorganizują warsztaty dla swoich podopiecznych. Pozwolą one młodym muzykom wymienić się doświadczeniami oraz doskonalić umiejętności pod okiem Vladimira Ashkenazy’ego i Marshalla Marcusa, Dyrektora Generalnego EUYO. Podopieczni Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci wezmą również udział w próbie generalnej koncertu.

“Fundacja PZU koncentruje swoją działalność na wspieraniu rozwoju edukacji i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego działalność EUYO doskonale wpisuje się w naszą strategię zaangażowania społecznego. Dzięki nawiązanej współpracy możemy wspierać najbardziej utalentowanych młodych polskich muzyków, a także promować polską kulturę oraz upamiętniać wielkich Polaków jak Witold Lutosławski” – powiedział Bogdan Benczak, Prezes Fundacji PZU.

Źródło: PZU