Kompleksowy system sprawozdawczości niefinansowej coraz bliżej

Jednym z największych wyzwań w zrównoważonym raportowaniu jest spójność danych i różne ramy, których firmy używają do raportowania. Niedawno ogłoszono dwie inicjatywy mające na celu zwiększenie spójności raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało raport na temat postępów w globalnym raportowaniu ESG, a pięć wiodących międzynarodowych firm opracowujących standardy zrównoważonego rozwoju przedstawiło wspólną wizję prac nad kompleksowym systemem sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Międzynarodowa Rada Biznesu (IBC) działająca przy Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) opublikowała raport Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation zawierający zestaw podstawowych wskaźników opracowanych z myślą o umożliwieniu firmom dokonanie pomiaru i ujawnienia informacji dotyczących wpływu, a także swojego podejścia do tworzenia wartości w sposób zrównoważony. Raport pomaga zrozumieć, jak wykorzystać obecny przełomowy moment do transformacji w kierunku zrównoważonej działalności opierającej się na czynnikach ESG (environmental, social, governance) oraz jak wdrożyć spójny i kompleksowy system sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw.

Raport powstał we współpracy z firmami „Wielkiej Czwórki”, w tym Deloitte i jest wynikiem wspólnej inicjatywy w celu wypracowania jednolitych ram raportowania niefinansowego obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego.

W raporcie WEF zaznaczono, że praca organów ustanawiających standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz projekt IBC „wzajemnie się uzupełniają i mogą stanowić naturalne komponenty jednego, spójnego, globalnego systemu raportowania czynników ESG”.

Źródło: Deloitte