Kompania Piwowarska publikuje coroczny raport CSR

Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej dowodzi, że firma znacząco poprawiła swoje wyniki w zakresie czterech z pięciu źródeł wzrostu. W dodatku cel na rok 2020, dotyczący odpowiedzialnego spożycia alkoholu, został zrealizowany już teraz. Swoim raportem KP przekonuje, że wybór jej piwa oznacza poparcie konkretnych wartości, istotnych dla społeczności lokalnych i całego kraju.

 

Najnowszy raport CSR, obejmujący okres od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016, pozwala Kompanii Piwowarskiej porównać wyniki uzyskane w roku rozliczeniowym F16 nie tylko z założeniami przyjętymi dla pięcioletniej perspektywy, ale także z ubiegłorocznymi osiągnięciami. Jest to bowiem druga publikacja przedstawiająca działania KP w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu od czasu wdrożenia strategii „Postaw na piwo” we wrześniu 2014 roku. Bazuje ona na pięciu źródłach wzrostu: Rozwój biznesu i społeczności, Odpowiedzialne spożycie, Oszczędzanie wody, Czyste środowisko oraz Wydajne i przyjazne uprawy. Aż w czterech z pięciu wymienionych obszarów KP osiągnęła znaczące postępy, zaś w zakresie odpowiedzialnego spożycia już teraz zrealizowała cel wyznaczony na 2020 rok.

Odpowiedzialny producent, odpowiedzialny sprzedawca i odpowiedzialny rodzic – to łańcuch zapewniający odpowiedzialną konsumpcję alkoholu, w którym każde ogniwo odgrywa istotną rolę – mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. programów alkoholowych w Kompanii Piwowarskiej. – Cieszymy się, że nasze działania wzmacniają każde z tych ogniw, a dzięki temu uzyskaliśmy swoisty efekt synergii.

Coraz bliżej celu

W roku F16 w ramach rozwijania biznesu i społeczności Kompania Piwowarska objęła programami zwiększającymi przychody i poprawiającymi jakość życia aż 4 377 małych i średnich przedsiębiorstw. To niezwykle ważne, biorąc pod uwagę fakt, iż piwo jest znaczącą pozycją w asortymencie wielu małych sklepów – szacuje się, że za ich pośrednictwem sprzedaje się ponad 60% piwa w Polsce.

W zakresie odpowiedzialnej konsumpcji KP zaangażowała niemal 276 tys. ludzi w programy przeciwdziałania piciu alkoholu przez nieletnich, m.in. prawie 4 tys. detalistów. Ponad 460 tys. osób włączyło się w akcje „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Rok rozliczeniowy F16 przyniósł także dalsze sukcesy w dziedzinie oszczędzania wody. Obecnie browary należące do Kompanii Piwowarskiej zużywają jej średnio 2,74 l na litr uwarzonego piwa, co stało się możliwe za sprawą poczynionych inwestycji. Dodatkowo w tym czasie w firmie nagrodzono i wdrożono ponad 3,5 tys. pomysłów pracowników na oszczędzanie wody.

Inicjatywy podejmowane w obszarze Czyste środowisko zaowocowały inwestycjami służącymi poprawie efektywności energetycznej, a co za tym idzie – redukcją emisji dwutlenku węgla. Wynosi ona aktualnie 6,8 kg CO2/hl uwarzonego piwa. Warto odnotować, że w trosce o klimat Kompania Piwowarska zakupiła do sklepów prawie 6 tys. lodówek wyposażonych w chłodzenie propanem i oświetlenie LED. Natomiast doskonała gospodarka produktami ubocznymi i odpadami powoduje, że aż 94,63% z nich zostaje poddanych procesowi odzysku.

W analizowanym okresie aż 97% chmielu i 52% słodu jęczmiennego, które posłużyły do uwarzenia piw KP, zakupiono u lokalnych rolników. Firma współpracuje z nimi na zasadzie wieloletnich umów, dzięki czemu wspiera dostawców i ich rodziny.

Piwo jasne pełne wartości

Należy pamiętać, że siła i skala oddziaływania Kompanii Piwowarskiej znacznie wykracza poza obszary, które firma uznała za priorytetowe dla swojej strategii. Chodzi tutaj zarówno o wpływ mający zasięg ogólnokrajowy, jak i węższy, lokalny. Mając 34-procentowy udział w rynku, KP odprowadza do budżetu państwa 3,3 mld zł. Jednocześnie dzięki warzeniu i sprzedaży jej piw w całej Polsce znajduje zatrudnienie 54 tys. ludzi.

Ponadto między kwietniem 2015 a marcem 2016 wolontariusze Kompanii Piwowarskiej zrealizowali 31 projektów pomocy na rzecz organizacji pozarządowych – część zaproponowanych przez samych pracowników, część w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez NGOs. Suma darowizn w tym czasie wyniosła 336 tys. zł, a zakres działań, spójny ze strategią zrównoważonego rozwoju KP, był niezwykle szeroki – od pomocy osobom wykluczonym społecznie czy wsparcia dla środowisk lokalnych po ekologię i rewitalizację.

Poprzez ten raport chcemy uświadomić naszym interesariuszom, że wybierając nasze piwo, wybierają jasne zasady pełne wartości. W każdej kropli, w każdym łyku zawiera się nie tylko nasza pasja do tradycji warzenia, ale także wewnętrzne, wspólne dla wszystkich przekonanie, że tylko na etyce można budować długofalowe relacje z otoczeniem – tłumaczy Katarzyna Radecka, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju KP jest dostępny w kilku wersjach:

 

Na publikację można oddać głos w konkursie Raporty Społeczne 2016 pod adresem: http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/