Kobiece powroty do pracy

Henkel Polska i Fundacja Miejsce Kobiet od 2013 roku organizują projekt aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. W czerwcu zakończyła się kolejna edycja, która podobnie jak poprzednie odsłony projektu, przyniosła doskonałe rezultaty – już 7 z 20 pań uczestniczących wiosną w intensywnych kursach podjęło aktywność zawodową.

 

– Każda informacja od pań o tym, że wracają do pracy, jest dla nas powodem do dumy i radości oraz daje nam ogromne poczucie satysfakcji – mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt. – Cieszymy się, że wspólnie z uczestniczkami z sukcesem realizujemy podstawowy cel projektu, jakim jest aktywizacja zawodowa kobiet i że dokładamy swoją cegiełkę w kwestii wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.

W całym projekcie „W drodze do pracy”, zainicjowanym przez firmę Henkel, do pracy wróciło już 63 z 120 uczestniczek, co oznacza ponad 50-procentową skuteczność. Wśród uczestniczek projektu, które znalazły do tej pory zatrudnienie, są kobiety, które pozostawały bez pracy rok lub dwa lata, ale i takie, które były bezrobotne nawet kilkanaście lat. Pracują w małych i dużych firmach, niektóre w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym, co w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Kilkanaście procent z 63 uczestniczek, które podjęły aktywność zawodową do tej pory, zdecydowało się na własną działalność – taką jak np. spółdzielnia socjalna, sklep z bielizną, doradztwo czy działalność artystyczna.

Klucz do sukcesu projektu „W drodze do pracy” organizatorzy upatrują w zrozumieniu potrzeb kobiet pozostających długi czas poza rynkiem pracy.  Takie osoby, często będące  w domu przez kilka lat np. w związku z opieką nad małymi dziećmi, tracą pewność siebie, mają zaniżone poczucie własnej wartości, nie umieją właściwie ocenić swojego potencjału zawodowego. Dlatego program blisko 3-mięsięcznego kursu, w którym w 20-osobowych grupach biorą udział uczestniczki, jest opracowany tak, żeby krok po kroku nabierały one pewności siebie i pokonywały kolejne wewnętrzne i zewnętrzne bariery związane z pozostawaniem dłuższy czas poza rynkiem pracy. Kluczowymi elementami kursu są więc m.in. trening psychologiczny oraz kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”. – Bardzo ważną rolę w całym procesie pełni także wsparcie grupy. Uczestniczki – znajdując się w podobnej sytuacji – szybko nawiązują ze sobą bliski kontakt, wspierając się wzajemnie zarówno podczas kursu, jak i  po jego zakończeniu  – mówi Agnieszka Kramm.

W ramach każdej edycji kursu „W drodze do pracy” odbywają się także ćwiczenia z autoprezentacji, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. A po zakończeniu oficjalnego 10-tygodniowego programu treningowego uczestniczki mogą dalej spotykać się ze sobą w ramach tzw. grupy wsparcia, gdzie korzystają także z dalszych konsultacji z przedstawicielami Fundacji..

Firma Henkel, która na co dzień aktywnie promuje kulturę różnorodności w odniesieniu do płci pracowników, wspierając kariery kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menedżerskiej firmy, planuje kontynuację programu „W drodze do pracy” w 2017 roku.  – Jesteśmy dumni z dotychczasowych wyników projektu i cieszymy się, że pomaga on wielu kobietom odnaleźć swoją nową drogę zawodową. Jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa przynosi korzyści nie tylko uczestniczkom, ich także ich najbliższym oraz lokalnym społecznościom, przyczyniając się do poprawy ich jakości życia – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl.