Klimat dla młodych – nowy projekt edukacyjny UNICEF Polska

Obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi to kolejna okazja, aby zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego podejmowania działań na rzecz klimatu. Przygotowany przez UNICEF Polska projekt edukacyjny Klimat dla młodych ma uświadamiać znaczenie ekologicznego stylu życia oraz inspirować najmłodszych, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze.

Zmiany klimatu potęgują dotkliwość istniejących kryzysów humanitarnych, a także wyzwalają nowe fale masowych przesiedleń, niedożywienia i chorób. Prowadzą one również do rywalizacji o ograniczone zasoby, takie jak woda, zwiększając ryzyko konfliktów między społecznościami.
Konsekwencje zmian klimatu oznaczają, że na całym świecie 450 mln najmłodszych żyje na obszarach o wysokiej lub bardzo wysokiej podatności na zagrożenia związane z niedostatkami wody, podczas gdy 27 mln dzieci poniżej 5. roku życia stoi w obliczu poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego powodowanego suszą.
UNICEF nieustająco wzywa przywódców do podjęcia działań w celu skutecznej ochrony dzieci przed zmianami klimatycznymi. W tym celu należy dostosować kluczowe usługi społeczne do zmieniających się warunków, odpowiednio przygotować na nie dzieci, m.in. poprzez edukację klimatyczną, szkolenia w zakresie umiejętności ekologicznych i minimalizowania zagrożenia potencjalnymi katastrofami. Konieczne jest też zwiększenie finansowania projektów klimatycznych skierowanych do dzieci i oraz wzmocnienie wysiłków zmniejszających emisję i zmierzających do przejścia na energię odnawialną.

Za spowodowanie zmian klimatycznych najmniej odpowiedzialni są młodzi ludzie, ale to właśnie oni najdotkliwiej odczuwają ich skutki. W przeddzień Dnia Ziemi należy więc bezwzględnie podkreślić, że kryzys klimatyczny jest w swej istocie kryzysem praw dziecka. Dzieci i młodzież chcą aktywnie działać na rzecz klimatu, angażować się na rzecz ochrony środowiska, ale potrzebują do tego narzędzi i wsparcia dorosłych. Właśnie naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi nasz projekt „Klimat dla młodych” – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

Młodzi ludzie mogą i powinni angażować się w działania, które są dla nich istotne, a klimat i związana z nim przyszłość planety, dotyczą ich najmocniej. Dlatego UNICEF na całym świecie oddaje młodym głos, włącza w dyskusję na temat klimatu, edukuje i tworzy przestrzeń do bycia aktywnym. Przygotowany przez UNICEF Polska projekt edukacyjny Klimat dla młodych ma na celu kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Ma on nie tylko poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie ekologii, ochrony środowiska i klimatu, ale przede wszystkim pokazać młodemu pokoleniu, że mogą być aktywni w tym obszarze i budzić świadomość reszty społeczeństwa.
W ramach projektu eksperci opracowali zestawy materiałów edukacyjnych – scenariusze zajęć, propozycje aktywności oraz filmy. Ponieważ młodzi ludzie inspirują się przykładem, dlatego specjalnie dla nich do projektu zaproszeni zostali Młodzi Ambasadorowie Klimatyczni z Konina, którzy opowiedzieli jak można włączać się aktywnie w działania na rzecz środowiska. Ich aktywność jest możliwa także dzięki otwartości władz miasta, dla którego kwestie klimatu są ważnym elementem polityki miejskiej.
Szczegółowe informacje o projekcie Klimat dla młodych znajdują się na stronie akcji. Rejestracja trwa do 19 maja.