Klastry są receptą na kryzys

Związek Pracodawców Klastry Polskie w czasie epidemii COVID-19 skutecznie wykorzystał swe unikalne możliwości, wynikające z charakterystyki zrzeszonych firm i organizacji, zapewniając wsparcie lokalnym społecznościom z walce z koronawirusem.

European Clusters Alliance, organizacja skupiająca klastry w całej Europie, której członkiem są również Klastry Polskie, już na początku epidemii COVID-19 zainicjowała utworzenie grupy ekspertów wysokiego szczebla, w skład której wchodzą klastry, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i podmioty gospodarki społecznej. Powstała grupa stanowi funkcjonalną, efektywną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz informacji w zakresie walki z pandemią koronawirusa oraz towarzyszącymi jej następstwami, wśród których najczęściej wymieniane są trudności z utrzymaniem łańcuchów dostaw, niemal całkowite zawieszenie funkcjonowania niektórych gałęzi gospodarki (np. branży lotniczej oraz turystycznej), a także potencjalny kryzys ogólnogospodarczy.

Zrzeszenie czołowych organizacji, firm oraz ekspertów z różnorodnych, częstokroć uzupełniających się, branż umożliwia płynne dostosowywanie udzielanego społeczeństwu wsparcia – od opieki analityczno-medycznej, poprzez opiniowanie planów antykryzysowych, aż po projekty ożywiające gospodarkę w okresie wychodzenia z zapaści spowodowanej koronawirusem.

W czasie największego apogeum epidemii członkowie Klastrów Polskich współpracowali m.in. zapewniając wsparcie finansowe i operacyjne dla firm zajmujących się importem i dystrybucją środków ochrony osobistej, pomagając członkom klastrów w skorzystaniu z pomocy rządu w ramach tarczy antykryzysowej czy też współpracując z Agencją Rozwoju Przemysłu SA – ARP tworząc bazę technologii, które były bezpośrednio związane z walką z wirusem COVID-19.

Poszczególni członkowie klastrów również mieli istotny wpływ w walkę z wirusem, realizując testy wirusologiczne (Warsaw Genomics z Mazowieckiego Klastra ICT) czy bezpłatnie udostępniając w internecie model przyłbicy do druku 3D (Avio Aero ze Śląskiego Klastra Lotniczego).

Gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju znalazła się pod kontrolą i jednocześnie stało się jasne, jak silne piętno na gospodarce odciśnie kryzys koronawirusa, działania Klastrów Polskich zostały w dużej mierze przekierowane na opracowywanie strategii mających na celu minimalizację negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę, zgodnie z inicjatywą European Alliance Against Coronavirus.

W ramach tych działań wspólnie prowadzono spotkania on-line i wideokonferencje. Jednym z głównych prelegentów konferencji “Analysis of Disruptions in the Aerospace & Defence Ecosystem”, dotyczącej sytuacji sektora lotniczego i aeronautycznego oraz rozwiązań ratunkowych dla branży, był Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. Jest on menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w branży lotniczej i obronnej oraz jednym z pięciu oficjalnych reprezentantów European Aerospace Cluster Partnership (EACP).

W trakcie spotkania pomiędzy przedstawicielami European Clusters Alliance a komisarzem Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, komisarz Thierry Breton zauważył, iż klastry są absolutnie niezbędne do przyspieszenia transformacji gospodarczej, która jest wprowadzana na naszym kontynencie, niezależnie od tego, gdzie w UE znajdują się przedsiębiorstwa. Wspólnie stwierdzono, że klastry odgrywają kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym jednolitego rynku europejskiego. Komisja i klastry mogą wspólnie przenieść te koncepcje na grunt lokalny i czerpać korzyści z istoty klastrów: wspólnych działań, współpracy i silnego partnerstwa. Kluczową rolę w takim działaniu i ożywieniu gospodarki na terenie Polski pełnią Klastry Polskie, które w sytuacji kryzysowej efektywnie wykorzystały swoje zasoby oraz potencjał, skutecznie wspierając społeczeństwo naszego kraju w walce z koronawirusem.