Karty Ratownicze Pojazdów dla wszystkich kierowców JMP

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich pracowników Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, przyłącza się do akcji umieszczania Kart Ratowniczych Pojazdów w samochodach. Umieszczona w aucie karta umożliwia szybsze wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu, a tym samym skrócenie akcji ratowniczej. Projekt realizowany jest w ramach programu Biedronkowa Akademia Zdrowia.

Karta Ratownicza Pojazdu  to ulotka przedstawiająca schemat auta z  najważniejszymi, z perspektywy służb ratowniczych, elementami konstrukcyjnymi pojazdu. O tym, że w samochodzie za osłoną słoneczną znajduje się Karta Ratownicza, informuje ekipę ratunkową naklejka umieszczana na przedniej szybie auta, w dolnym rogu po stronie kierowcy.

– Jest to kolejny istotny projekt, który realizujemy z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu naszych pracowników. Od tej pory także wszystkie nowe auta służbowe będą dostarczane użytkownikom wraz z Kartą Ratowniczą Pojazdów. Do przystąpienia do akcji i zgłaszania się po karty zachęcamy także pracowników, którzy posiadają prywatne auta – mówi Danuta Pawłowska, Dyrektor ds. BHP w JMP.

Co roku na polskich drogach w następstwie wypadków samochodowych prowadzone są tysiące akcji ratowniczych. Bardzo często wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu jest ogromnym wyzwaniem dla służb ratowniczych. Dodatkowo,  zróżnicowanie konstrukcji oraz systemów bezpieczeństwa poszczególnych modeli samochodów zwiększa trudność i czas, w jakim udaje się szczęśliwie zakończyć akcję.

Przeprowadzone testy wskazują, że dzięki Karcie Ratowniczej czas akcji ratowniczej osób poszkodowanych w wypadkach zostaje skrócony o 30 proc., a okres dotarcia ekipy ratunkowej do rannego jest zmniejszony prawie o połowę – z 18 do 10 minut.

Wprowadzenie Karty Ratowniczej jako wyposażenia samochodów służbowych pracowników JMP to jeden z wielu elementów Biedronkowej Akademii Zdrowia. Akademia jest programem zdrowotnym, który działa we wszystkich centrach dystrybucyjnych, Biurach Regionów i  Biurze Głównym JMP. W jego ramach pracownicy JMP zapraszani są do wspólnych ćwiczeń, a także do skorzystania z masaży, rehabilitacji, porad i konsultacji prowadzonych w miejscu pracy przez fizjoterapeutów oraz trenerów osobistych. Wszystkie zajęcia i zabiegi w ramach programu są bezpłatne.

W ramach programów Biedronkowa Akademia Zdrowia i Bezpieczna Biedronka realizowane są również szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników JMP. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 10 tys. pracowników. Dzięki programowi Bezpieczny Kierowca przeszkolonych zostało ponad 2240 użytkowników samochodów służbowych. W ubiegłym roku rozpoczęto również wyposażanie centrów dystrybucji, biur i wybranych sklepów Biedronka w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Jednocześnie wdrażano szkolenia dla personelu z jego użycia. W 2013 roku w AED zostały wyposażone 34 wybrane sklepy Biedronka. W tym roku kolejne  placówki zyskają dostęp do tego sprzętu.