Jak stworzyć najlepszy raport ESG?

Na łamach magazynu Raport CSR rozmawiamy z Agnieszką Sobucką, menedżer ds. Komunikacji i PR, i rzecznikiem prasowym spółki Emitel.

Czemu służy tworzenie raportów ESG?

Henry Ford powiedział na początku XX w., że biznes, który tylko robi pieniądze, to marny biznes. Inwestorzy i partnerzy już od dawna nie patrzą tylko na rachunek zysków i strat danej firmy. Raportowanie społeczne staje się więc kluczowym elementem szerokiego systemu komunikowania się biznesu z otoczeniem. Raport CSR jest w mojej opinii wizytówką firmy i formą jej prezentacji szerokiemu gronu odbiorców. Spełnia niezwykle ważną rolę w procesach komunikacyjnych – zarówno public relations jak i inwestor relations. Raport prezentuje firmę, jej strategiczne cele biznesowe i społeczne.

Na jakie tematy raportu ESG, czyli warto zwrócić uwagę?

Jeśli chodzi o E, czyli „environmental” kluczowe wydaje się raportowanie kwestii klimatycznych i działań spółki, które pozytywnie wpływają na środowisko. Warto zwrócić uwagę na trend dążenia do zeroemisyjności i pokazanie co spółka robi w tym zakresie. W przypadku S („social”) warto podkreślić te projekty, które ściśle związane są z naszą działalnością i jej wpływem na społeczności lokalne. G, czyli „governance”, z kolei nie powinno ograniczać się do samego ładu korporacyjnego. Istotne jest by pokazać także jakimi standardami etycznymi kieruje się spółka i opisać mechanizmy zgłaszania wszelkich naruszeń. Dziś nie bez znaczenia będzie też opisanie zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Jak długo trwają przygotowania do napisania raportu i jak dużo osób jest w ten proces zaangażowanych?

W naszym przypadku w przygotowanie raportu zaangażowana jest tak naprawdę cała firma. Naszym celem jest, by każda komórka firmy patrzyła na swoje działania także przez pryzmat społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, a sam element raportowania danych ESG był stałym elementem funkcjonowania naszej organizacji. Zależało nam na szerszym spojrzeniu, dlatego tym roku zdecydowaliśmy się na opracowanie go we współpracy z grupą medialną.

Czy pandemia wpłynęła na raport i sposób przedstawienia sytuacji w spółce?

Pandemia ma ogromny wpływ na gospodarkę i nasze życie. Dlatego również w raporcie znajdują się odniesienia do działań, które Emitel podejmował w kontekście pandemii SARS-CoV-2. Emitel pełni bardzo ważną rolę, jako nadawca. Codziennie dbamy by każdy mógł odbierać radio i telewizję naziemną. Dlatego niezwykle ważne było utrzymanie ciągłości świadczenia usług emisji z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników oraz wszystkich partnerów. Działania w tej kwestii także znalazły swoje odzwierciedlenie w naszym raporcie.

Jakie ma Pani wskazówki dla wszystkich, którzy planują stworzyć pierwszy raport ESG?

Przygotowanie raportu CSR to spore wyzwanie dla firmy i wymaga dużego nakładu pracy. Myślę, że warto zacząć przede wszystkim od określenia celów powstania raportu, a potem skupić się na ustaleniu kryteriów i zagadnień, które będą najważniejsze dla wszystkich interesariuszy, do których chcemy dotrzeć z naszym raportem. To nam pozwoli zbudować drogowskaz, który pomoże nam w dalszych działaniach. Przy pracach nad raportem należy pamiętać, że nie jest on materiałem promocyjnym. Raport jest formą dialogu firmy z otoczeniem, dlatego informacje w nim zawarte muszą być kompletne, wiarygodne i umożliwiające porównanie danych.