PZU: Jak przeciwdziałać wykluczeniom w miejscu pracy?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą być profesjonalnymi pracownikami, zwiększającymi potencjał różnorodności

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyją ponad 3 miliony osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z czego 2,5 mln nie pracuje. Powodem są m.in stereotypy, brak dostosowania miejsca pracy czy niewłaściwe podejście pracodawców. Są jednak firmy, dla których polityka dostępności dla wszystkich jest jednym z filarów prowadzenia działalności. Taką organizacją jest PZU.

Badania Diversity and Inclusion Benchmark pokazują, że organizacje aktywnie promujące różnorodność osiągają o 28% wyższy wskaźnik innowacyjności w porównaniu do tych, które tego nie robią. Im szybciej firmy zdadzą sobie z tego sprawę, tym szybciej będą mogły czerpać z tego korzyści. PZU, jako największa instytucja finansowa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, chce wyznaczać trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ramach swojej strategii ESG przeciwdziała wykluczeniom na rynku pracy. Robi to m. in. dbając o to, aby biura i oddziały były przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko z dysfunkcjami narządów ruchu, ale także słuchu czy wzroku.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w ostatnim czasie było przeniesienie centrali PZU do jednego z najnowocześniejszych biurowców w Warszawie – PZU Park przy rondzie Daszyńskiego. Jest on w pełni przystosowany architektonicznie do użytku przez wszystkich, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z ograniczoną mobilnością czy osoby starsze. Potwierdzeniem tego jest certyfikat „Obiekt bez barier” przyznany przez Fundację Integracja, a także wyróżnienie w konkursie „Lider Dostępności”, organizowanym przez Fundację wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich, pod patronatem Prezydenta RP.

Rozwiązania wdrożone w PZU Park można zobaczyć w poniższym filmie:

Bardzo dużą rolę w przełamywaniu barier oraz przeciwdziałaniu nierównościom mają działy HR. Ważne jest zadbanie o otwartość na różnorodność już od pierwszego momentu, w którym osoba z niepełnosprawnością styka się z firmą, czyli od procesu rekrutacji. Kandydaci z ograniczoną mobilnością czy dysfunkcjami innych narządów często boją się aplikować na oferty pracy. Dlatego istotne jest przejmowanie przez firmy inicjatywy, np. poprzez uczestnictwo w programach rekrutacyjnych skierowanych do tej grupy osób. Dzięki temu przeciwdziałamy dyskryminacji już na etapie naboru.

Nie mniej ważne jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na otwartości na wszystkich. W PZU działania związane z różnorodnością znalazły się w Kartach Dobrych Praktyk Pracy Hybrydowej. To swoisty kodeks wiedzy, narzędzi i metod pracy – otwarty katalog rekomendacji związanych z pracą hybrydową, zespołową, wykorzystaniem narzędzi i budowaniem dobrostanu pracowników. Zawierają one dodatek „Potencjał różnorodności” i podpowiadają, jak na co dzień pracownicy mogą budować postawę otwartości i szacunku dla różniących nas cech, stylów pracy i potrzeb. Karty te będą też filarem działań edukacyjnych zaplanowanych na 2024 rok, promujących otwartość na kulturę różnorodności.

Nowym ważnym nurtem w tym obszarze jest neuroróżnorodność. To koncepcja, zgodnie z którą nie istnieje uniwersalny wzorzec poprawnego zachowania, myślenia, odczuwania, uczenia się czy pracowania. W minionym roku w PZU zorganizowano webinar, w którym po raz pierwszy w organizacji poruszono ten temat.

Wyzwaniem, o którym często się zapomina, jest funkcjonowanie w pracy osób z chorobami przewlekłymi. Jak wynika z raportu „Choroba w miejscu pracy”, przeprowadzonego na zlecenie PZU, 39% pracowników deklaruje, że zetknęło się z chorobą przewlekłą w pracy. To nie powinien być czynnik wykluczający z życia zawodowego, dlatego PZU stworzył przestrzeń pozwalającą wspierać równe szanse bez względu na stan zdrowia.

Portal WspółPraca skierowany jest do pracowników klientów PZU. Można tam zapoznać się z treściami tworzonymi przez ekspertów z wielu dziedzin, a także informacjami dotyczącymi praw chorego i obowiązków nakładanych przez Kodeks Pracy. Oprócz tego platforma pozwala spojrzeć na chorobę przewlekłą w miejscu pracy z różnych perspektyw. Umożliwia także otrzymanie porady, jak przygotować się na współpracę z osobami przewlekle chorymi oraz na co zwracać uwagę w codziennych relacjach. Znajdują się tam też rekomendacje na budowanie relacji w różnorodnych zespołach.

Wspólna praca nad eliminacją barier związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami wymaga zaangażowania całego środowiska biznesowego. Wdrażając konkretne zmiany, wspieramy nie tylko jednostki, ale przyczyniamy się do stworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rynku pracy. Różnorodnością w pracy warto, a nawet trzeba zarządzić i zobaczyć, jak wiele możemy z niej czerpać.

Materiał partnera III Kongresu ESG- Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

Jednym z warunków korzystania z potencjału osób z niepełnosprawnościami jest stworzenie im przyjaznych warunków w miejscu pracy