Jak prowadzić dialog z interesariuszami?

„Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” to tytuł najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentuje ona zasady komunikacji i współpracy z interesariuszami.

Wydawnictwo inspiruje do rozwijania dialogu i kształtowania pozytywnych relacji. Ma wspierać jedną z kluczowych kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prowadzenie dialogu z interesariuszami określa i determinuje funkcjonowanie firm odpowiedzialnych społecznie. Zarówno w teorii i praktyce CSR będzie punktem wyjścia przy opracowywaniu strategii i ewaluacji działań.

Jak prowadzić dialog z interesariuszami?

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” dotyczy szeroko pojętego dialogu. Autorzy opisali w niej nie tylko, jak sprawnie zorganizować i przeprowadzić sesje dialogowe z interesariuszami, ale także w jaki sposób dostosować komunikację do różnych grup interesariuszy. Nie zabrakło także refleksji o korzyściach, jakie przynosi dialog z lokalnymi społecznościami, samorządami czy dostawcami.

– Dialog jest podstawą rozwoju i innowacyjności, od niego powinny zaczynać się procesy zmian w organizacji, jest podstawą efektywnej współpracy i rozwiązywania konfliktów. To wszystko potwierdzają dobre praktyki partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprezentowane na łamach publikacji. Zależy nam, aby relacje oparte na dialogu były codziennością w polskim biznesie, jego otoczeniu i ostatecznie w polskim społeczeństwie. Stąd pomysł na przybliżenie narzędzi, rozwiązań oraz inspirujących praktyk – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W publikacji opisano między innymi doświadczenia, wskazówki oraz refleksje przedstawicieli i przedstawicielek firm współpracujących z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa:

 • Aflofarm Farmacja Polska,
 • ArcelorMittal Poland,
 • CCC S.A.,
 • CEMEX Polska,
 • Coca-Cola HBC,
 • Grupa Lotos,
 • Grupa Raben,
 • Orange Polska,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna,
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Fundacja Veolia Polska.