Jak firmy chronią pracowników przed zarażeniem koronawirusem?

Szczyt zachorowań na koronawirusa przed nami. Większość pracodawców wprowadziło rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 wśród personelu oraz klientów Począwszy od informowania o zagrożeniu  i odpowiedniego przygotowania miejsc pracy przez ograniczanie bezpośrednich kontaktów oraz wprowadzenie pracy zdalnej.

Stan zdrowia wszystkich pracowników stale monitoruje CTL Logistic. Dodatkowo intranet grupy został podporządkowany najważniejszym informacjom dot. koronawirusa. Firma na bieżąco monitoruje sytuację na granicach, gdzie przewozy wykonują maszyniści z Polski i CTL GmbH. CTL ma również stały kontakt z korporacjami Taxi w celu diagnozowania dynamicznie zmieniającej się sytuacji w branży (dowóz/przewóz maszynistów) oraz z branżą hotelarską, która zapewnia bazę noclegową wraz z posiłkami dla maszynistów i innych służb pracujących „na torach”.

Jak podaje CTL Logistic, spółka odnotowała ogromny wzrost, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi IT do komunikacji – tygodniowo realizuje się ponad 3400 połączeń wideo i telekonferencji, wykorzystanie Skype wzrosło o 355 proc., a liczba użytkowników zdalnego narzędzia dostępu (VPN) wzrosła aż 17-krotnie.

Systemy telekonferencji i elektroniczny obieg dokumentów stosuje także PKP Energetyka. W firmie podniesiono wymagania dotyczące czystości w przestrzeniach biurowych i technicznych. W tym celu zapewniono regularną dostawę odpowiedniej ilości środków dezynfekujących i ochronnych.

Źródło: https://polskatimes.pl/firmy-chronia-pracownikow-przed-zarazeniem-koronawirusem/ar/c1-14906619