Jak być odpowiedzialnym przywódcą w biznesie?

Prezesi oraz członkowie zarządów firm – partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu weszli w skład Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Inicjatywa ma ułatwić najwyższej kadrze menedżerskiej dzielenie się wiedzą oraz zdobywanie nowych kompetencji w szeroko rozumianym obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Owocem prac gremium będzie sformułowanie listy Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

 

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to forum współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i prezeski oraz członkowie i członkinie zarządów firm, a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest zadaniem również osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR.

W ramach spotkań Rady, przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej, wraz z zaproszonymi ekspertami i autorytetami, będą dyskutowali na takie tematy jak: odpowiedzialne przywództwo, odpowiedzialne finanse, etyka, łańcuch dostaw, tworzenie wspólnej wartości, kultura organizacji, dostępność produktów i usług czy przeciwdziałanie wykluczeniu. Owocem ich prac będzie lista Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

– W dobie szybko postępujących zmian w otaczającym nas świecie, niezwykle ważna jest współpraca i wzajemna motywacja do budowania organizacji opartych o zasady zrównoważonego rozwoju. Istotną do odegrania rolę mają osoby stojące na czele firm. To na nich spoczywa odpowiedzialność za kierunek rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Członkowie Rady mogą więc być dla siebie inspiracją, dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wspierać w wyznaczaniu standardów odpowiedzialnego przywództwa – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa została powołana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Formuła Rady ma za zadanie wzmocnić wśród liderów potrzebę upowszechniana tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego zarządzania.

– Budowanie partnerstw i współpraca są kluczowymi wartościami w odpowiedzialnym biznesie. Bez nich niemożliwa jest zrównoważona przyszłość. Naszą rolą jest zaś stwarzanie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dzielenia się inspiracjami, łączenie ludzi, którzy zmieniają biznes, zgodnie z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Informacje na temat działalności Rady Odpowiedzialnego Przywództwa znajdują się na stronie internetowej www.odpowiedzialnybiznes.pl/ROP.